Doliną Juraniową i Bobrowiecką

Długość 8,95 km, podejścia 193 m, czas 2:40 h

Jedynie 40 minut jazdy samochodem z Zakopanego leżą na Słowacji Orawice, słynne ze źródeł termalnych i Aqua Parku. Zimą nie ma tu tłoku a dodatkową atrakcją jest możliwość spacerów w Dolinę Bobrowiecką i Dolinę Juraniową. Trzygodzinny spacer odbyć można w pętli, której trasa zaczyna się nad rzeką Orawicą przy Aqua Parku.

Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google MapsOtwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowymUtwórz kod obrazkowy QR dla niezależnej mapy w trybie pełnoekranowymEksportuj jako GeoJSONEksportuj jako GeoRSSEksportuj jako ARML dla przeglądarki rozszerzonej rzeczywistości Wikitude
Doliną Juraniową i Bobrowiecką

ładowanie mapy - proszę czekać...

Orawice: 49.297386, 19.746609
Orawice – Bubon: 49.297165, 19.752285
Umarła Przełęcz: 49.297474, 19.746585
Dolina Juraniowa ujście: 49.279661, 19.772120
Pod Umarłą Przełęczą: 49.270822, 19.759800
Waniczka: 49.278135, 19.757231
Bobrowiecki Potok: 49.275467, 19.759150
Dolina Bobrowiecka Orawska: 49.273480, 19.759650
Dolina Juraniowa: 49.279661, 19.772120
Juraniowy Potok: 49.274617, 19.771483
Szatanowa Polana: 49.286417, 19.772133
Cicha Woda Orawska: 49.297474, 19.746585
Kotlina Orawicka: 49.296100, 19.754367
Rzeka Orawica: 49.297850, 19.750983
marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Bobrowiecki Potok

Płynie spod Przełęczy Bobrowieckiej Potok ma źródła pod Przełęczą Bobrowiecką od strony zachodniej w najwyższej części Doliny Bobrowieckiej Orawskiej. Płynie jej dnem skręcając ku północy I przecinając dolomitowe skałki tworzące wąwóz Skalna Brana. Na wysokości Waniczki u wylotu Doliny Bobrowieckiej Orawskiej potok zasilają wody ze źródła o mineralizacji związkami siarki. Niżej w Kotlinie Orawickiej łączy się z Potokiem Mihulczym tworząc Bystrą uchodzącą do Orawicy.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Cicha Woda Orawska

Potok mający źródła w Polsce na polanie Molkówka i płynący dnem Doliny Cichej Orawskiej. Od północy zasilają go leśne potoki Pogórza Spisko-Gubałowskiego, natomiast od południa potoki tatrzańskie. W kamienistym korycie odsłaniają się warstwy fliszu.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Dolina Bobrowiecka Orawska

Największa z wapiennych dolin Tatr Orawskich Dolina Bobrowiecka, największa z wapiennych dolin Tatr Orawskich, przecina węglanowe osady jury I kredy pomiędzy masywem Bobrowca I masywem Osobitej I uchodzi do Kotliny Orawickiej. Wyrzeźbiona przez wodę bez udziału lodowca, posiada na długim odcinku klasyczny V-kształtny przekrój doliny rzecznej. Dolomitowe grzędy na zboczach schodzą miejscami na jej dno, tworząc malownicze skalne przewężenia. Na skalistych zboczach zachowały się fragmenty pierwotnego lasu reglowego. Dnem doliny prowadzi droga początkowo asfaltowa dalej utwardzona aż do składnicy drewna w górnej części doliny. Dalej zaczyna się bardziej strome podejście pod Przełęcz Bobrowiecką.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Dolina Juraniowa

Rezerwat przyrody pod Bobrowcem Wyżej dolina poszerza się, a szlak turystyczny kieruje się zachodnim zboczem na Umarłą Przełęcz I do Doliny Bobrowieckiej. Górna część Doliny Juraniowej nie jest dostępna dla turystów, wzdłuż jej dna ciągną się dawne polany pasterskie – Sywarna Polana I dalej Juraniowa Polana. Główna odnoga doliny podchodzi pod szczyt Bobrowca, zaś boczna pod Furkaskę.

Dolina Juraniowa objęta jest ścisłą ochroną jako rezerwat przyrody. Oprócz bogactwa form skalnych jest tu chroniona cenna roślinność, między innymi jedno z najniżej usytuowanych stanowisk kosodrzewiny w Karpatach.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Dolina Juraniowa ujście

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego, prowadzącego z Orawic doliną Juraniową na Umarłą Przełęcz i do doliny Bobrowieckiej oraz żółtego, prowadzącego na zachód w kierunku ujścia doliny Bobrowieckiej.

Juraniowa Dolina stanowi odgałęzienie Doliny Cichej Orawskiej, jest niewielka, ale wyjątkowo malownicza. W dolnej części tworzy głęboki wąwóz skalny nazywany Juraniową Cieśniawą, podcinający szczególnie ostro zbocza Jeżowego Wierchu. Prowadzi nim ścieżka turystyczna, miejscami wycięta w skale.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Juraniowy Potok

Płynie przez skalny wąwóz Juraniowej Cieśniawy Źródła potoku znajdują się na północnych stokach Bobrowca I pod Juraniową Przełęczą. Przepływając przez skalny wąwóz Juraniowej Cieśniawy jego wody pienią się na licznych progach I kaskadach z kotłami eworsyjnymi – stąd zwany jest też Białą Wodą Juraniową.

Kiedy w górnej części doliny wydobywano rudę żelaza, transportowano ją w dół przez Umarłą Przełęcz, bowiem nie było możliwe wykonanie odpowiedniej drogi wąwozem. W końcu XIX wieku wybudowano drewniany pomost nad potokiem aby przewozić drewno jednak często niszczyły go wiosenne przybory. Naprawiany pomost służył do Pierwszej Wojny Światowej, gdzieniegdzie pozostały po nim ślady belek w skale.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Kotlina Orawicka

Kotlina stanowi szerokie obniżenie stanowiące wraz z Doliną Cichą Orawską i Doliną Mihulczą część Rowu Orawickiego. Rów Orawicki to element Rowu Podtatrzańskiego - długiego łańcucha kotlin oddzielających Tatry od Pogórza Spisko-Gubałowskiego.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Orawice

Oravice Początek szlaków turystycznych: niebieskiego – do Doliny Bobrowieckiej Orawskiej i na przełęcz Bobrowiec pod Grzesiem, czerwonego do Doliny Juraniowej, Wąwozu Cieśniawy i na Umarłą Przełęcz – oraz żółtego do Suchej Góry Orawskiej.

Dawna osada pasterska Bystra w Kotlinie Orawickiej, to obecnie znany z gorących źródeł ośrodek turystyczny z basenami termalnymi. Jest tu schronisko turystyczne i pole namiotowe. 

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Orawice – Bubon

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego prowadzącego do Juraniowej Doliny i żółtego, prowadzącego pod Magurą Witowską do Suchej Góry Orawskiej w sąsiedztwie Chochołowa.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Pod Umarłą Przełęczą

Skrzyżowanie szlaków turystycznych: niebieskiego, prowadzącego z Orawic Doliną Bobrowiecką Orawską na Przełęcz Bobrowiecką oraz czerwonego, prowadzącego przez Umarłą Przełęcz do Doliny Juraniowej.

Miejsce to znajduje się na dolnym skraju długiej polany zajmującej stosunkowo szerokie tutaj dno Doliny Bobrowieckiej. Szlak prowadzący dalej w górę Doliny zamknięty jest w okresie zimowym.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Rzeka Orawica
Orawica, płynąca dnem Kotliny Orawickiej, to lewobrzeżny dopływ Orawy. Początek bierze przy Szatanowej Polanie z połączenia Cichej Wody Orawskiej i Juraniowego Potoku. Rzeka stanowi granicę oddzielającą Tatry – na południu, od wzniesień Pogórza Spisko-Gubałowskiego - na północy. 
what3wordsmap_symbol_red_21x21  
marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Szatanowa Polana

Rozległa polana leży w widłach Orawicy i Juraniowego potoku, na granicy Kotliny Orawickiej i Doliny Cichej Orawskiej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego TANAP. Dawniej stanowiła centrum pasterstwa, obecnie jest również wypasana i koszona. Wiosną zdobią ją kwiaty krokusa spiskiego, jesienią zimowita jesiennego.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Umarła Przełęcz

Dawne skrzyżowanie szlaku czerwonego z nieistniejącym szlakiem zielonym na Przełęcz Bobrowiecką. Przełęcz w zalesionym grzbiecie Jambory, pomiędzy Umarłą Kopką a Jeżowym Wierchem. Przełęcz łączy oddzielone Jamborami doliny – Bobrowiecką Orawską oraz Dolinę Juraniową. Na przełęczy stoi wiata dla turystów oraz ławki.

marker icon
Jak dojechać Otwórz niezależną mapę w trybie pełnoekranowym Eksportuj jako KML dla Google Earth/Google Maps
Waniczka

Skrzyżowanie szlaków turystycznych: niebieskiego, prowadzącego z Orawic Doliną Bobrowiecką Orawską na Przełęcz Bobrowiecką oraz żółtego szlaku łącznikowego prowadzącego do wylotu Doliny Juraniowej.

Miejsce to znajduje się na południowym skraju długiej szerokiej polany, której środek zajmuje leśniczówka Bobrowiec. Przy rozdrożu szlaków stoi wiata turystyczna I tablice informacyjne. Prowadzi stąd krótka ścieżka przez kładkę na Bobrowieckim Potoku do źródła siarkowej wody mineralnej. 

Dolina Cicha Orawska, sięgająca po granicę z Polską, stanowiła ważny ośrodek pasterstwa, również dla Podhalan. Wpada do niej od południa Dolina Juraniowa z malowniczym wąwozem Skalnej Cieśniawy. Jej wyższa część stanowi zamknięty rezerwat przyrody,  szlak kieruje się w stronę Umarłej Przełęczy gdzie przy dawnym rozdrożu stoi wiata dla turystów.

Powrót do Orawic Doliną Bobrowiecką Orawską, największą z wapiennych dolin Tatr Orawskich. Na rozdrożu szlaków Waniczka stoi również wiata turystyczna. Obok odwiedzić można źródło wody mineralnej.

567

 

No Comments Yet

Comments are closed