jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.226707,49.170256] }, "properties": { "markerid":"611", "markername":"Lomnicka vyhliadka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.170256", "lon":"20.226707", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Lomnicka vyhliadka

Punkt widokowy w miejscu, w którym Magistrala Tatrzańska pomiędzy Schroniskiem Zamkowskiego a Schroniskiem Łomnickim przecina grzbiet opadajacy z grani Łomnickiej i ostro skręca. Jest tu wiata turystyczna i Są tu wyjątkowe widoki na Dolinę Staroleśną, Dolinę Zimnej Wody i Kotlinę Popradzką oraz wiata turystyczna z której można je spokojnie podziwiać.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.226707,49.170256&wp=20.226707,49.170256&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:21:26", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.226707,49.170256] }, "properties": { "markerid":"611", "markername":"Lomnicka vyhliadka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.170256", "lon":"20.226707", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Lomnicka vyhliadka

Punkt widokowy w miejscu, w którym Magistrala Tatrzańska pomiędzy Schroniskiem Zamkowskiego a Schroniskiem Łomnickim przecina grzbiet opadajacy z grani Łomnickiej i ostro skręca. Jest tu wiata turystyczna i Są tu wyjątkowe widoki na Dolinę Staroleśną, Dolinę Zimnej Wody i Kotlinę Popradzką oraz wiata turystyczna z której można je spokojnie podziwiać.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.226707,49.170256&wp=20.226707,49.170256&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:21:26", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});