jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.234643,49.188634] }, "properties": { "markerid":"606", "markername":"Łomnicki Staw", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.188634", "lon":"20.234643", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skalnaté pleso

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzące z Tatrzańskiej Łomnicy nad Łomnicki Staw, czerwonego (Magistrala Tatrzańska) prowadzącego z zachodu z Doliny Zimnej Wody obok Łomnickiego Stawu na Rakuską Czubę na wschodzie oraz niebieskiego prowadzącego z pośredniej stacji dawnej kolejki linowej – Start nad Łomnicki Staw tak zwaną Promenadą, ścieżką spacerową o łagodnym nachyleniu.nNiewielkie w stosunku do powierzchni dna Łomnickiej Doliny jezioro polodowcowe leży na wysokości 1751 m n.p.m. tuż przy krawędzi rygla skalno-morenowego zamykającego dolinę. Poziom wody w jeziorze obniżył się w wieku XX po wybudowaniu w pobliżu potężnego kompleksu stacji kolejki linowej. Staw zasilany jest potokiem Łomnica, który ma źródła w najwyższej części Doliny Łomnickiej – Cmentarzysku. Koryto Łomnicy coraz częściej ostatnio okresowo wysycha, powyżej jeziora i poniżej niego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.234643,49.188634&wp=20.234643,49.188634&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:18:15", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.234643,49.188634] }, "properties": { "markerid":"606", "markername":"Łomnicki Staw", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.188634", "lon":"20.234643", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skalnaté pleso

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzące z Tatrzańskiej Łomnicy nad Łomnicki Staw, czerwonego (Magistrala Tatrzańska) prowadzącego z zachodu z Doliny Zimnej Wody obok Łomnickiego Stawu na Rakuską Czubę na wschodzie oraz niebieskiego prowadzącego z pośredniej stacji dawnej kolejki linowej – Start nad Łomnicki Staw tak zwaną Promenadą, ścieżką spacerową o łagodnym nachyleniu.nNiewielkie w stosunku do powierzchni dna Łomnickiej Doliny jezioro polodowcowe leży na wysokości 1751 m n.p.m. tuż przy krawędzi rygla skalno-morenowego zamykającego dolinę. Poziom wody w jeziorze obniżył się w wieku XX po wybudowaniu w pobliżu potężnego kompleksu stacji kolejki linowej. Staw zasilany jest potokiem Łomnica, który ma źródła w najwyższej części Doliny Łomnickiej – Cmentarzysku. Koryto Łomnicy coraz częściej ostatnio okresowo wysycha, powyżej jeziora i poniżej niego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.234643,49.188634&wp=20.234643,49.188634&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:18:15", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});