jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.860156,49.235522] }, "properties": { "markerid":"1094", "markername":"2.2 Krzyż Pola", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.235522", "lon":"19.860156", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Legenda o mogile górnika.

Piękna opowieść o historii tego miejsca mówi, że jeszcze w połowie XIX wieku była tu mogiła górnika kopalni złota lub raczej pewnie srebra obrabowanego i zabitego przez górali. Wincenty Pol, poznawszy legendę, stał się inicjatorem demonstracyjnego postawienia tu głazu pamiątkowego z kopalni, ogłaszając - Panowie, szanujmy podania i pamięć tych, co polskim królom wiernie służyli. Towarzystwo Tatrzańskie zamieniło pierwszy drewniany krzyż na krzyż żelazny. Kamień pochodzi prawdopodobnie z młyna do mielenia rudy miedzi i srebra.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.860156,49.235522&wp=19.860156,49.235522&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-12 20:40:34", "layerid":["24", "37"], "layername":"Dolina Kościeliska", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 12:40:29", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:21", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.860156,49.235522] }, "properties": { "markerid":"1094", "markername":"2.2 Krzyż Pola", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.235522", "lon":"19.860156", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Legenda o mogile górnika.

Piękna opowieść o historii tego miejsca mówi, że jeszcze w połowie XIX wieku była tu mogiła górnika kopalni złota lub raczej pewnie srebra obrabowanego i zabitego przez górali. Wincenty Pol, poznawszy legendę, stał się inicjatorem demonstracyjnego postawienia tu głazu pamiątkowego z kopalni, ogłaszając - Panowie, szanujmy podania i pamięć tych, co polskim królom wiernie służyli. Towarzystwo Tatrzańskie zamieniło pierwszy drewniany krzyż na krzyż żelazny. Kamień pochodzi prawdopodobnie z młyna do mielenia rudy miedzi i srebra.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.860156,49.235522&wp=19.860156,49.235522&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-12 20:40:34", "layerid":["24", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});