jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.233632,49.186244] }, "properties": { "markerid":"1022", "markername":"Schronisko Łomnickie", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.186244", "lon":"20.233632", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Na krawędzi skalnego progu zamykającego Dolinę Łomnicką

Schronisko położone jest na wysokości 1751 m n.p.m. i ma formę niewielkiej płaskiej budowli przytulonej do skalnych zboczy na krawędzi skalnego progu zamykającego Dolinę Łomnicką. Tradycja schroniska sięga roku 1841 kiedy powstała tu pierwsza skalna koleba dla turystów zmierzających nad Łomnicki Staw.

Regularne schronisko powstało tu przed I Wojną Światową. Niewielka budowla oferuje jedynie 4 miejsca noclegowe i wspaniałe widoki na przedpole Tatr Wysokich.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.233632,49.186244&wp=20.233632,49.186244&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:20:11", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.233632,49.186244] }, "properties": { "markerid":"1022", "markername":"Schronisko Łomnickie", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.186244", "lon":"20.233632", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Na krawędzi skalnego progu zamykającego Dolinę Łomnicką

Schronisko położone jest na wysokości 1751 m n.p.m. i ma formę niewielkiej płaskiej budowli przytulonej do skalnych zboczy na krawędzi skalnego progu zamykającego Dolinę Łomnicką. Tradycja schroniska sięga roku 1841 kiedy powstała tu pierwsza skalna koleba dla turystów zmierzających nad Łomnicki Staw.

Regularne schronisko powstało tu przed I Wojną Światową. Niewielka budowla oferuje jedynie 4 miejsca noclegowe i wspaniałe widoki na przedpole Tatr Wysokich.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.233632,49.186244&wp=20.233632,49.186244&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:20:11", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});