jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.951683,49.249681] }, "properties": { "markerid":"1417", "layers":["11","37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Schronisko na Hali Kondratowej", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.249681", "lon":"19.951683", "icon":"forest2.png", "zoom":"13", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, prowadzącego z Kuźnic na Kondracką Przełęcz i Giewont, oraz zielonego, prowadzącego ze schroniska na Przełęcz pod Kopą Kondratową.

To najmniejsze z tatrzańskich schronisk stoi u północnych zboczy Giewontu, z których zeszła w roku 1953 kamienna lawina. Przypominają o tym wydarzeniu wielkie głazy w sąsiedztwie schroniska, jeden z nich uszkodził mocno budynek. Z obszernego tarasu rozpościera się widok na Czerwone Wierchy i Giewont.

what3wordsmap_symbol_red_21x21

węzełek.pisklak.karuzela", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.951683,49.249681&wp=19.951683,49.249681&zoom=13&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:32:38", "layerid":["11", "37", "49"], "layername":"Hala Kondratowa", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 08:40:22", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.859786,49.229731] }, "properties": { "markerid":"1347", "layers":["24","37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"2.6 Dolina Tomanowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.229731", "lon":"19.859786", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego Doliną Kościeliską i Doliną Tomanową na Ciemniak, czarnego do Smreczyńskiego Stawu oraz żółtego, do Doliny Chochołowskiej przez Iwaniacką Przełęcz.

Dolina Tomanowa to górne wschodnie odgałęzienie Doliny Kościeliskiej. Dolinę zamyka Tomanowa Przełęcz pomiędzy masywem Ciemniaka a pociętym wieloma bocznymi dolinkami masywem Smreczyńskiego Wierchu i Kamienistej. Przez dolinę biegnie jeden z głównym w Tatrach szlak wędrówek zamieszkujących góry zwierząt, odbywają się tu rykowiska jeleni. Jej dnem płynie Tomanowy Potok, obok niego prowadzi od schroniska na Ornaku zielony szlak turystyczny na Ciemniak.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

sztućce.odkurzacze.poranne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.859786,49.229731&wp=19.859786,49.229731&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 19:05:36", "layerid":["24", "37", "49"], "layername":"Dolina Kościeliska", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 12:40:29", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:21", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.898422,49.226622] }, "properties": { "markerid":"1098", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Czerwony Żleb", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.226622", "lon":"19.898422", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Dawne kopalnie rud żelaza.

Czerwony Żleb opada do Doliny Tomanowej z zachodnich zboczy Ciemniaka. Powyżej trawersującej go ścieżki szlaku rozgałęzia się na wiele odnóg przecinających wychodnie łupków i piaskowców triasu - stąd wypełniająca żleb ilasta zwietrzelina o rdzawym odcieniu, świadcząca o obecności związków żelaza. W połowie XIX wieku w rejonie tym prowadzono poszukiwania i wydobycie rud żelaza.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

nagrzać.plakietka.wczasowy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.898422,49.226622&wp=19.898422,49.226622&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 21:43:37", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.893514,49.229400] }, "properties": { "markerid":"1099", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Tomanowy Grzbiet", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.229400", "lon":"19.893514", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Długi grzbiet nad Doliną Tomanową.

Tomanowy Grzbiet leży na zachodnich skłonach Ciemniaka i wraz z Wysokim Grzbietem ogranicza najwyższą część Wąwozu Kraków. Długie ramię tego grzbietu ciągnie się poprzez Niedźwiedź i Wolarski Przechód ponad Doliną Tomanową i Wąwozem Kraków aż do Skały Pisanej w Dolinie Kościeliskiej. Trawiasto-kamieniste zbocza Tomanowego Grzbietu, kiedyś były terenami pasterskimi, obecnie porastają kosodrzewiną.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

osobne.wybielacz.pokazywać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.893514,49.229400&wp=19.893514,49.229400&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 21:41:54", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.897169,49.237033] }, "properties": { "markerid":"1100", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Twardy Grzbiet", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.237033", "lon":"19.897169", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Trawiasta, północno-zachodnia grań Ciemniaka.

Twardy Grzbiet to zbudowana ze skał krystalicznych, przykrywających węglanowe skały osadowe, północno-zachodnia grań Ciemniaka, sięgająca po Chudą Przełączkę. Trawiaste zbocza grzbietu opadają na wschód Twardym Upłazem ponad Dolinę Mułową, zaś na zachód Kozimi Upłazkami i Wyżniami Szerokimi Upłaziańskimi schodzą do kotła lodowcowego Zadnie Kamienne w górnej części Wąwozu Kraków.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

ufundować.higiena.ciemna", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.897169,49.237033&wp=19.897169,49.237033&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 21:40:15", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.900353,49.234592] }, "properties": { "markerid":"1101", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Twarda Kopa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.234592", "lon":"19.900353", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Słaba kulminacja Twardego Grzbietu.

Twarda Kopa to słaba kulminacja Twardego Grzbietu pomiędzy Chudą Przełączką a Szerokim Siodłem. Trawiaste stoki wokół Twardej Kopy stanowiły kiedyś teren pasterskiej Hali Upłaz. Pokrywa je niska murawa czerwieniejącej jesienią sit skuciny.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

skrótowy.pralki.konary", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.900353,49.234592&wp=19.900353,49.234592&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:01:51", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.900697,49.233903] }, "properties": { "markerid":"1102", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Szerokie Siodło", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.233903", "lon":"19.900697", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Pomiędzy Ciemniakiem a Twardą Kopą.

Szerokie Siodło to płytkie obniżenie północnej grani Ciemniaka, pomiędzy nim a Twardą Kopą. Wschodnie, trawiaste zbocza opadają do kotła lodowcowego Doliny Mułowej, natomiast zbocza zachodnie opadają do kotła lodowcowego Zadnie Kamienne w górnej części Wąwozu Kraków.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

skecz.odmierzać.czujniki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.900697,49.233903&wp=19.900697,49.233903&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:02:57", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.893547,49.232431] }, "properties": { "markerid":"1103", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Wysoki Grzbiet", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.232431", "lon":"19.893547", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Poszarpane turnie zachodniej grani Ciemniaka.

Wysoki Grzbiet to zachodnia grań Ciemniaka dzieląca na dwie części najwyższą część Wąwozu Kraków. Na wschód od przecinającej ją ścieżki szlaku skały krystaliczne przechodzą w podatne na kras wapienie i dolomity, a trawiasta grań zmienia się w malownicze poszarpane turnie wiszące ponad głębokim dnem Zadniego Kamiennego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zwierzak.możliwe.rozmienić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.893547,49.232431&wp=19.893547,49.232431&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:03:53", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.947719,49.246336] }, "properties": { "markerid":"1147", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Dolina Kondratowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.246336", "lon":"19.947719", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Górna część Doliny Kondratowej sięga grani głównej Tatr Zachodnich.

Dolina Kondratowa, biegnąca pod południowymi zboczami Giewontu, dwiema głównymi odnogami skręca na południe, w kierunku grani głównej Tatr Zachodnich. Jedną z odnóg jest niedostępna dla turystów Dolina Sucha, tworząca w górnej części kocioł lodowcowy pod Suchymi Czubami, zaś drugą jest właściwa Dolina Kondratowa, biegnąca równolegle, lecz bardziej na zachód. Właściwa Dolina Kondratowa wcina się Długim Żlebem pomiędzy Kondracką Kopę a Suchy Wierch Kondracki. Trzecia odnoga Doliny Kondratowej to Dolina Małego Szerokiego biegnąca pod Kondracką Przełęcz.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

okrycie.etyczne.tapczan", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.947719,49.246336&wp=19.947719,49.246336&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:27:19", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.943781,49.241661] }, "properties": { "markerid":"1148", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Długi Żleb", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.241661", "lon":"19.943781", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Dawny teren pasterski Hali Kondratowej.

Długi Żleb jest górną częścią Doliny Kondratowej. Nad żlebem prowadzi na Przełęcz pod Kopą Kondracką szlak turystyczny. Łagodnie nachylony, w większej części trawiasty i suchy, stanowił kiedyś teren pasterskiej Hali Kondratowej.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zawodnicy.biegacz.widelec", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.943781,49.241661&wp=19.943781,49.241661&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:26:10", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.905761,49.230953] }, "properties": { "markerid":"1202", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Mułowa Przełęcz", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.230953", "lon":"19.905761", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Pionowe skalne ściany kotła lodowcowego.

Mułowa Przełęcz to obniżenie grani głównej w Tatrach Zachodnich pomiędzy Ciemniakiem a Krzesanicą ponad wyraźnie zarysowanym kotłem polodowcowym Doliny Mułowej po północnej stronie grani. Wycięte w wapieniach ściany skalne spadają na północ pionowo. Południowe, trawiaste zbocza opadają łagodniej do Doliny Tomanowej Liptowskiej po stronie słowackiej.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

losować.przewody.szukać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.905761,49.230953&wp=19.905761,49.230953&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:05:07", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.909431,49.231658] }, "properties": { "markerid":"1203", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Krzesanica", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.231658", "lon":"19.909431", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Najwyższy z Czerwonych Wierchów.

Najwyższy szczyt z grupy Czerwonych Wierchów wznoszący się ponad Doliną Mułową na północy i Doliną Tomanową Liptowską na południu. Do Doliny Mułowej opada wycięta przez lodowiec w dolomitach i wapieniach dwustumetrowa pionowa ściana skalna, zwana krzesaną. W południowych trawiastych stokach Krzesanicy znajduje się duża liczba jaskiń, między innymi najwyżej położna jaskinia w Tatrach Zachodnich - Szczelina w Krzesanicy.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

tryb.wynalazca.napełnić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.909431,49.231658&wp=19.909431,49.231658&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:05:44", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.914617,49.233333] }, "properties": { "markerid":"1204", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Przełęcz Litworowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.233333", "lon":"19.914617", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skalne ściany nad Doliną Litworową.

Przełęcz Litworowa to obniżenie grani głównej w Tatrach Zachodnich w Czerwonych Wierchach, pomiędzy Krzesanicą a Małołączniakiem. Grań opada na północ pionowymi dolomitowymi ścianami do kotła polodowcowego Litworowej Doliny, zawieszonej górnej części Doliny Miętusiej. Południowe stoki opadają do Dolinki Rozpadłej po słowackiej stronie.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

namówić.bezruch.porządki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.914617,49.233333&wp=19.914617,49.233333&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:06:24", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.928453,49.235400] }, "properties": { "markerid":"1205", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Małołącka Przełęcz", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.235400", "lon":"19.928453", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Na żółto kwitnie tu pełnik siedmiogrodzki

Małołącka Przełęcz to obszerne obniżenie grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Małołączniakiem a Kopą Kondracką w grupie Czerwonych Wierchów. Południowe trawiaste zbocza grani opadają do Dolinki Rozpadłej po stronie słowackiej. Po stronie północnej zbocza podcięte są przez lodowiec kotła Wyżniej Świstówki Małołąckiej w górnej części Doliny Małej Łąki. Na trawiastej przełęczy znaleźć można stanowiska kwitnącego na żółto przez całe lato rzadkiego pełnika siedmiogrodzkiego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zakręcić.nasionka.wpłata", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.928453,49.235400&wp=19.928453,49.235400&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:24:58", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.858684,49.228652] }, "properties": { "markerid":"1346", "layers":["37","48","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"2.7 Schronisko Ornak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.228652", "lon":"19.858684", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Schronisko im. Walerego Goetla na Hali Ornak to dobre miejsce wypadowe do wycieczek na Czerwone Wierchy.

Wybudowane zostało w roku 1949 w specyficznym stylu powojennych schronisk tatrzańskich, umiejętnie łączącym witkiewiczowski styl zakopiański ze skalnym surowym otoczeniem. Zatłoczone w ciągu dnia schronisko ujawnia swój urok wieczorami oferując z okien i tarasów piękne widoki na otoczenie Hali Pysznej, a także Kominiarski Wierch.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

pozostać.tablice.olej", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.858684,49.228652&wp=19.858684,49.228652&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 19:04:22", "layerid":["37", "48", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.859786,49.229731] }, "properties": { "markerid":"1347", "layers":["24","37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"2.6 Dolina Tomanowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.229731", "lon":"19.859786", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego Doliną Kościeliską i Doliną Tomanową na Ciemniak, czarnego do Smreczyńskiego Stawu oraz żółtego, do Doliny Chochołowskiej przez Iwaniacką Przełęcz.

Dolina Tomanowa to górne wschodnie odgałęzienie Doliny Kościeliskiej. Dolinę zamyka Tomanowa Przełęcz pomiędzy masywem Ciemniaka a pociętym wieloma bocznymi dolinkami masywem Smreczyńskiego Wierchu i Kamienistej. Przez dolinę biegnie jeden z głównym w Tatrach szlak wędrówek zamieszkujących góry zwierząt, odbywają się tu rykowiska jeleni. Jej dnem płynie Tomanowy Potok, obok niego prowadzi od schroniska na Ornaku zielony szlak turystyczny na Ciemniak.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

sztućce.odkurzacze.poranne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.859786,49.229731&wp=19.859786,49.229731&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 19:05:36", "layerid":["24", "37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.895874,49.221624] }, "properties": { "markerid":"1348", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Polana Tomanowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.221624", "lon":"19.895874", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Dawne skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego z Doliny Kościeliskiej na Ciemniak, oraz czerwonego na Tomanową Przełęcz i do Doliny Cichej.

Chuda przełęcz (Chuda Przełączka) to nieznaczne przewężenie północnej grani Ciemniaka, schodzącej Twardym Upłazem w kierunku Chudej Turni. Twardy Upłaz budują białe granity, których formacja tworzy tu czapkę krystaliczną na dolomitach i wapieniach masywu Ciemniaka.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

szorstki.sukienki.zespół", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.895874,49.221624&wp=19.895874,49.221624&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 21:44:31", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.895632,49.238022] }, "properties": { "markerid":"1349", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Chuda Przełęcz", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.238022", "lon":"19.895632", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego prowadzącego z dolnej części Doliny Kościeliskiej na Ciemniak oraz zielonego z Doliny Tomanowej.

Wierzchołek Ciemniaka ma formę łagodnej piramidy, z której odchodzą cztery granie. Grań główna załamuje się tu pod kątem 90 stopni z południa na wschód, na zachód skalistymi turniami wisi nad Doliną Tomanową Wysoki Grzbiet zaś na północny zachód Twardym Grzbietem zaczyna się długa grań oddzielająca Dolinę Kościeliską od Doliny Miętusiej. Masyw Ciemniaka, podobnie jak dalej na wschód położona Krzesanica, zbudowany jest z wapieni i dolomitów środkowego triasu.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

znacznie.królowie.nasycić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.895632,49.238022&wp=19.895632,49.238022&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:00:47", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.903310,49.231091] }, "properties": { "markerid":"1350", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Ciemniak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.231091", "lon":"19.903310", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Połączenie szlaków: czerwonego z Doliny Kościeliskiej na Czerwone Wierchy i zielonego z Doliny Tomanowej.

Stoły to wzniesienie wapienne wznoszące się ponad Doliną Kościeliską w sąsiedztwie Kominiarskiego Wierchu. W południowo-wschodnich zboczach Stołów działały kopalnie (sztolnie) bogatej rudy żelaza, hematytu. Na Polanie na Stołach zachowały się oryginalne szałasy pasterskie, w jednym z takich szałasów ukrywał się w roku 1944 Wacław Krzeptowski, prezes organizacji kolaboranckiej Goralenvolk.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

leśnictwo.zapasy.zeznanie", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.903310,49.231091&wp=19.903310,49.231091&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:04:30", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.932197,49.236514] }, "properties": { "markerid":"1381", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Kopa Kondracka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.236514", "lon":"19.932197", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego, prowadzącego granią główną Tatr, z Ciemniaka i Małołączniaka na zachodzie i w stronę Kasprowego Wierchu na wschodzie, oraz żółtego, prowadzącego z Doliny Małej Łąki przez Kondracką Przełęcz.

Kościelec jest imponującą, o kształcie smukłej skalistej katedry, kulminacją grzbietu rozcinającego na dwie części górne piętra Doliny Gąsienicowej. Grań ta łączy się z granią główną Tatr w rejonie Zawratu. Strzelista i wyróżniająca się w panoramie Doliny Gąsienicowej ciemna sylwetka Kościelca stała się pewnego rodzaju ikoną pierwotnej surowości Tatr, upamiętnionej między innymi twórczością i tragiczną śmiercią Mieczysława Kasprowicza. Wejście na Kościelec wymaga zręczności poruszania się w skałach, brak jest na tej drodze łańcuchów i klamer.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

robiła.aktywnie.brzozy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.932197,49.236514&wp=19.932197,49.236514&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:25:38", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.919232,49.235905] }, "properties": { "markerid":"1390", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Małołączniak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.235905", "lon":"19.919232", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego biegnacego grzbietem Czerwonych Wierchów oraz niebieskiego z Doliny Małej Łąki i Doliny Miętusiej (południowy koniec szlaku).

Morskie Oko jest najpiękniejszym przykładem jeziora polodowcowego w Tatrach. Wydrążona przez lodowiec głęboka misa skalna, zamknięta od północy skalnym ryglem pokrytym materiałem morenowym, stanowi najwyższe piętro Doliny Rybiego Potoku. W przezroczystej wodzie jeziora odbijają się ciemne ściany skalne otaczających Morskie Oko grani Tatr Wysokich. Niezwykłego klimatu tego miejsca dopełnia piękne, stare schronisko nazwane imieniem Stanisława Staszica. Morskie Oko jest miejscem najchętniej odwiedzanym przez turystów w Tatrach.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

rzęsa.piłować.beztroska", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.919232,49.235905&wp=19.919232,49.235905&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:24:21", "layerid":["37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.951683,49.249681] }, "properties": { "markerid":"1417", "layers":["11","37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Schronisko na Hali Kondratowej", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.249681", "lon":"19.951683", "icon":"forest2.png", "zoom":"13", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, prowadzącego z Kuźnic na Kondracką Przełęcz i Giewont, oraz zielonego, prowadzącego ze schroniska na Przełęcz pod Kopą Kondratową.

To najmniejsze z tatrzańskich schronisk stoi u północnych zboczy Giewontu, z których zeszła w roku 1953 kamienna lawina. Przypominają o tym wydarzeniu wielkie głazy w sąsiedztwie schroniska, jeden z nich uszkodził mocno budynek. Z obszernego tarasu rozpościera się widok na Czerwone Wierchy i Giewont.

what3wordsmap_symbol_red_21x21

węzełek.pisklak.karuzela", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.951683,49.249681&wp=19.951683,49.249681&zoom=13&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:32:38", "layerid":["11", "37", "49"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.858684,49.228652] }, "properties": { "markerid":"1346", "layers":["37","48","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"2.7 Schronisko Ornak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.228652", "lon":"19.858684", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Schronisko im. Walerego Goetla na Hali Ornak to dobre miejsce wypadowe do wycieczek na Czerwone Wierchy.

Wybudowane zostało w roku 1949 w specyficznym stylu powojennych schronisk tatrzańskich, umiejętnie łączącym witkiewiczowski styl zakopiański ze skalnym surowym otoczeniem. Zatłoczone w ciągu dnia schronisko ujawnia swój urok wieczorami oferując z okien i tarasów piękne widoki na otoczenie Hali Pysznej, a także Kominiarski Wierch.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

pozostać.tablice.olej", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.858684,49.228652&wp=19.858684,49.228652&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 19:04:22", "layerid":["37", "48", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich z Doliny Chochołowskiej do Doliny Kościeliskiej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-06 21:25:37", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:48", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.898422,49.226622] }, "properties": { "markerid":"1098", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Czerwony Żleb", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.226622", "lon":"19.898422", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Dawne kopalnie rud żelaza.

Czerwony Żleb opada do Doliny Tomanowej z zachodnich zboczy Ciemniaka. Powyżej trawersującej go ścieżki szlaku rozgałęzia się na wiele odnóg przecinających wychodnie łupków i piaskowców triasu - stąd wypełniająca żleb ilasta zwietrzelina o rdzawym odcieniu, świadcząca o obecności związków żelaza. W połowie XIX wieku w rejonie tym prowadzono poszukiwania i wydobycie rud żelaza.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

nagrzać.plakietka.wczasowy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.898422,49.226622&wp=19.898422,49.226622&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 21:43:37", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.893514,49.229400] }, "properties": { "markerid":"1099", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Tomanowy Grzbiet", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.229400", "lon":"19.893514", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Długi grzbiet nad Doliną Tomanową.

Tomanowy Grzbiet leży na zachodnich skłonach Ciemniaka i wraz z Wysokim Grzbietem ogranicza najwyższą część Wąwozu Kraków. Długie ramię tego grzbietu ciągnie się poprzez Niedźwiedź i Wolarski Przechód ponad Doliną Tomanową i Wąwozem Kraków aż do Skały Pisanej w Dolinie Kościeliskiej. Trawiasto-kamieniste zbocza Tomanowego Grzbietu, kiedyś były terenami pasterskimi, obecnie porastają kosodrzewiną.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

osobne.wybielacz.pokazywać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.893514,49.229400&wp=19.893514,49.229400&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 21:41:54", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.897169,49.237033] }, "properties": { "markerid":"1100", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Twardy Grzbiet", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.237033", "lon":"19.897169", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Trawiasta, północno-zachodnia grań Ciemniaka.

Twardy Grzbiet to zbudowana ze skał krystalicznych, przykrywających węglanowe skały osadowe, północno-zachodnia grań Ciemniaka, sięgająca po Chudą Przełączkę. Trawiaste zbocza grzbietu opadają na wschód Twardym Upłazem ponad Dolinę Mułową, zaś na zachód Kozimi Upłazkami i Wyżniami Szerokimi Upłaziańskimi schodzą do kotła lodowcowego Zadnie Kamienne w górnej części Wąwozu Kraków.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

ufundować.higiena.ciemna", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.897169,49.237033&wp=19.897169,49.237033&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 21:40:15", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.900353,49.234592] }, "properties": { "markerid":"1101", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Twarda Kopa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.234592", "lon":"19.900353", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Słaba kulminacja Twardego Grzbietu.

Twarda Kopa to słaba kulminacja Twardego Grzbietu pomiędzy Chudą Przełączką a Szerokim Siodłem. Trawiaste stoki wokół Twardej Kopy stanowiły kiedyś teren pasterskiej Hali Upłaz. Pokrywa je niska murawa czerwieniejącej jesienią sit skuciny.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

skrótowy.pralki.konary", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.900353,49.234592&wp=19.900353,49.234592&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:01:51", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.900697,49.233903] }, "properties": { "markerid":"1102", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Szerokie Siodło", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.233903", "lon":"19.900697", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Pomiędzy Ciemniakiem a Twardą Kopą.

Szerokie Siodło to płytkie obniżenie północnej grani Ciemniaka, pomiędzy nim a Twardą Kopą. Wschodnie, trawiaste zbocza opadają do kotła lodowcowego Doliny Mułowej, natomiast zbocza zachodnie opadają do kotła lodowcowego Zadnie Kamienne w górnej części Wąwozu Kraków.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

skecz.odmierzać.czujniki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.900697,49.233903&wp=19.900697,49.233903&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:02:57", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.893547,49.232431] }, "properties": { "markerid":"1103", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Wysoki Grzbiet", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.232431", "lon":"19.893547", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Poszarpane turnie zachodniej grani Ciemniaka.

Wysoki Grzbiet to zachodnia grań Ciemniaka dzieląca na dwie części najwyższą część Wąwozu Kraków. Na wschód od przecinającej ją ścieżki szlaku skały krystaliczne przechodzą w podatne na kras wapienie i dolomity, a trawiasta grań zmienia się w malownicze poszarpane turnie wiszące ponad głębokim dnem Zadniego Kamiennego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zwierzak.możliwe.rozmienić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.893547,49.232431&wp=19.893547,49.232431&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:21", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:03:53", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.947719,49.246336] }, "properties": { "markerid":"1147", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Dolina Kondratowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.246336", "lon":"19.947719", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Górna część Doliny Kondratowej sięga grani głównej Tatr Zachodnich.

Dolina Kondratowa, biegnąca pod południowymi zboczami Giewontu, dwiema głównymi odnogami skręca na południe, w kierunku grani głównej Tatr Zachodnich. Jedną z odnóg jest niedostępna dla turystów Dolina Sucha, tworząca w górnej części kocioł lodowcowy pod Suchymi Czubami, zaś drugą jest właściwa Dolina Kondratowa, biegnąca równolegle, lecz bardziej na zachód. Właściwa Dolina Kondratowa wcina się Długim Żlebem pomiędzy Kondracką Kopę a Suchy Wierch Kondracki. Trzecia odnoga Doliny Kondratowej to Dolina Małego Szerokiego biegnąca pod Kondracką Przełęcz.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

okrycie.etyczne.tapczan", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.947719,49.246336&wp=19.947719,49.246336&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:27:19", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.943781,49.241661] }, "properties": { "markerid":"1148", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Długi Żleb", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.241661", "lon":"19.943781", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Dawny teren pasterski Hali Kondratowej.

Długi Żleb jest górną częścią Doliny Kondratowej. Nad żlebem prowadzi na Przełęcz pod Kopą Kondracką szlak turystyczny. Łagodnie nachylony, w większej części trawiasty i suchy, stanowił kiedyś teren pasterskiej Hali Kondratowej.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zawodnicy.biegacz.widelec", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.943781,49.241661&wp=19.943781,49.241661&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:26:10", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.905761,49.230953] }, "properties": { "markerid":"1202", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Mułowa Przełęcz", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.230953", "lon":"19.905761", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Pionowe skalne ściany kotła lodowcowego.

Mułowa Przełęcz to obniżenie grani głównej w Tatrach Zachodnich pomiędzy Ciemniakiem a Krzesanicą ponad wyraźnie zarysowanym kotłem polodowcowym Doliny Mułowej po północnej stronie grani. Wycięte w wapieniach ściany skalne spadają na północ pionowo. Południowe, trawiaste zbocza opadają łagodniej do Doliny Tomanowej Liptowskiej po stronie słowackiej.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

losować.przewody.szukać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.905761,49.230953&wp=19.905761,49.230953&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:05:07", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.909431,49.231658] }, "properties": { "markerid":"1203", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Krzesanica", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.231658", "lon":"19.909431", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Najwyższy z Czerwonych Wierchów.

Najwyższy szczyt z grupy Czerwonych Wierchów wznoszący się ponad Doliną Mułową na północy i Doliną Tomanową Liptowską na południu. Do Doliny Mułowej opada wycięta przez lodowiec w dolomitach i wapieniach dwustumetrowa pionowa ściana skalna, zwana krzesaną. W południowych trawiastych stokach Krzesanicy znajduje się duża liczba jaskiń, między innymi najwyżej położna jaskinia w Tatrach Zachodnich - Szczelina w Krzesanicy.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

tryb.wynalazca.napełnić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.909431,49.231658&wp=19.909431,49.231658&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:05:44", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.914617,49.233333] }, "properties": { "markerid":"1204", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Przełęcz Litworowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.233333", "lon":"19.914617", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skalne ściany nad Doliną Litworową.

Przełęcz Litworowa to obniżenie grani głównej w Tatrach Zachodnich w Czerwonych Wierchach, pomiędzy Krzesanicą a Małołączniakiem. Grań opada na północ pionowymi dolomitowymi ścianami do kotła polodowcowego Litworowej Doliny, zawieszonej górnej części Doliny Miętusiej. Południowe stoki opadają do Dolinki Rozpadłej po słowackiej stronie.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

namówić.bezruch.porządki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.914617,49.233333&wp=19.914617,49.233333&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:06:24", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.928453,49.235400] }, "properties": { "markerid":"1205", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Małołącka Przełęcz", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.235400", "lon":"19.928453", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Na żółto kwitnie tu pełnik siedmiogrodzki

Małołącka Przełęcz to obszerne obniżenie grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Małołączniakiem a Kopą Kondracką w grupie Czerwonych Wierchów. Południowe trawiaste zbocza grani opadają do Dolinki Rozpadłej po stronie słowackiej. Po stronie północnej zbocza podcięte są przez lodowiec kotła Wyżniej Świstówki Małołąckiej w górnej części Doliny Małej Łąki. Na trawiastej przełęczy znaleźć można stanowiska kwitnącego na żółto przez całe lato rzadkiego pełnika siedmiogrodzkiego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zakręcić.nasionka.wpłata", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.928453,49.235400&wp=19.928453,49.235400&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:24:58", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.858684,49.228652] }, "properties": { "markerid":"1346", "layers":["37","48","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"2.7 Schronisko Ornak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.228652", "lon":"19.858684", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Schronisko im. Walerego Goetla na Hali Ornak to dobre miejsce wypadowe do wycieczek na Czerwone Wierchy.

Wybudowane zostało w roku 1949 w specyficznym stylu powojennych schronisk tatrzańskich, umiejętnie łączącym witkiewiczowski styl zakopiański ze skalnym surowym otoczeniem. Zatłoczone w ciągu dnia schronisko ujawnia swój urok wieczorami oferując z okien i tarasów piękne widoki na otoczenie Hali Pysznej, a także Kominiarski Wierch.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

pozostać.tablice.olej", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.858684,49.228652&wp=19.858684,49.228652&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 19:04:22", "layerid":["37", "48", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.859786,49.229731] }, "properties": { "markerid":"1347", "layers":["24","37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"2.6 Dolina Tomanowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.229731", "lon":"19.859786", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego Doliną Kościeliską i Doliną Tomanową na Ciemniak, czarnego do Smreczyńskiego Stawu oraz żółtego, do Doliny Chochołowskiej przez Iwaniacką Przełęcz.

Dolina Tomanowa to górne wschodnie odgałęzienie Doliny Kościeliskiej. Dolinę zamyka Tomanowa Przełęcz pomiędzy masywem Ciemniaka a pociętym wieloma bocznymi dolinkami masywem Smreczyńskiego Wierchu i Kamienistej. Przez dolinę biegnie jeden z głównym w Tatrach szlak wędrówek zamieszkujących góry zwierząt, odbywają się tu rykowiska jeleni. Jej dnem płynie Tomanowy Potok, obok niego prowadzi od schroniska na Ornaku zielony szlak turystyczny na Ciemniak.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

sztućce.odkurzacze.poranne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.859786,49.229731&wp=19.859786,49.229731&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 19:05:36", "layerid":["24", "37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.895874,49.221624] }, "properties": { "markerid":"1348", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Polana Tomanowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.221624", "lon":"19.895874", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Dawne skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego z Doliny Kościeliskiej na Ciemniak, oraz czerwonego na Tomanową Przełęcz i do Doliny Cichej.

Chuda przełęcz (Chuda Przełączka) to nieznaczne przewężenie północnej grani Ciemniaka, schodzącej Twardym Upłazem w kierunku Chudej Turni. Twardy Upłaz budują białe granity, których formacja tworzy tu czapkę krystaliczną na dolomitach i wapieniach masywu Ciemniaka.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

szorstki.sukienki.zespół", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.895874,49.221624&wp=19.895874,49.221624&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 21:44:31", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.895632,49.238022] }, "properties": { "markerid":"1349", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Chuda Przełęcz", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.238022", "lon":"19.895632", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego prowadzącego z dolnej części Doliny Kościeliskiej na Ciemniak oraz zielonego z Doliny Tomanowej.

Wierzchołek Ciemniaka ma formę łagodnej piramidy, z której odchodzą cztery granie. Grań główna załamuje się tu pod kątem 90 stopni z południa na wschód, na zachód skalistymi turniami wisi nad Doliną Tomanową Wysoki Grzbiet zaś na północny zachód Twardym Grzbietem zaczyna się długa grań oddzielająca Dolinę Kościeliską od Doliny Miętusiej. Masyw Ciemniaka, podobnie jak dalej na wschód położona Krzesanica, zbudowany jest z wapieni i dolomitów środkowego triasu.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

znacznie.królowie.nasycić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.895632,49.238022&wp=19.895632,49.238022&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:00:47", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.903310,49.231091] }, "properties": { "markerid":"1350", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Ciemniak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.231091", "lon":"19.903310", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Połączenie szlaków: czerwonego z Doliny Kościeliskiej na Czerwone Wierchy i zielonego z Doliny Tomanowej.

Stoły to wzniesienie wapienne wznoszące się ponad Doliną Kościeliską w sąsiedztwie Kominiarskiego Wierchu. W południowo-wschodnich zboczach Stołów działały kopalnie (sztolnie) bogatej rudy żelaza, hematytu. Na Polanie na Stołach zachowały się oryginalne szałasy pasterskie, w jednym z takich szałasów ukrywał się w roku 1944 Wacław Krzeptowski, prezes organizacji kolaboranckiej Goralenvolk.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

leśnictwo.zapasy.zeznanie", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.903310,49.231091&wp=19.903310,49.231091&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:04:30", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.932197,49.236514] }, "properties": { "markerid":"1381", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Kopa Kondracka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.236514", "lon":"19.932197", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego, prowadzącego granią główną Tatr, z Ciemniaka i Małołączniaka na zachodzie i w stronę Kasprowego Wierchu na wschodzie, oraz żółtego, prowadzącego z Doliny Małej Łąki przez Kondracką Przełęcz.

Kościelec jest imponującą, o kształcie smukłej skalistej katedry, kulminacją grzbietu rozcinającego na dwie części górne piętra Doliny Gąsienicowej. Grań ta łączy się z granią główną Tatr w rejonie Zawratu. Strzelista i wyróżniająca się w panoramie Doliny Gąsienicowej ciemna sylwetka Kościelca stała się pewnego rodzaju ikoną pierwotnej surowości Tatr, upamiętnionej między innymi twórczością i tragiczną śmiercią Mieczysława Kasprowicza. Wejście na Kościelec wymaga zręczności poruszania się w skałach, brak jest na tej drodze łańcuchów i klamer.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

robiła.aktywnie.brzozy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.932197,49.236514&wp=19.932197,49.236514&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:25:38", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.919232,49.235905] }, "properties": { "markerid":"1390", "layers":["37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Małołączniak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.235905", "lon":"19.919232", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego biegnacego grzbietem Czerwonych Wierchów oraz niebieskiego z Doliny Małej Łąki i Doliny Miętusiej (południowy koniec szlaku).

Morskie Oko jest najpiękniejszym przykładem jeziora polodowcowego w Tatrach. Wydrążona przez lodowiec głęboka misa skalna, zamknięta od północy skalnym ryglem pokrytym materiałem morenowym, stanowi najwyższe piętro Doliny Rybiego Potoku. W przezroczystej wodzie jeziora odbijają się ciemne ściany skalne otaczających Morskie Oko grani Tatr Wysokich. Niezwykłego klimatu tego miejsca dopełnia piękne, stare schronisko nazwane imieniem Stanisława Staszica. Morskie Oko jest miejscem najchętniej odwiedzanym przez turystów w Tatrach.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

rzęsa.piłować.beztroska", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.919232,49.235905&wp=19.919232,49.235905&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:24:21", "layerid":["37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.951683,49.249681] }, "properties": { "markerid":"1417", "layers":["11","37","49"], "requested_layer":["49"], "markername":"Schronisko na Hali Kondratowej", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.249681", "lon":"19.951683", "icon":"forest2.png", "zoom":"13", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, prowadzącego z Kuźnic na Kondracką Przełęcz i Giewont, oraz zielonego, prowadzącego ze schroniska na Przełęcz pod Kopą Kondratową.

To najmniejsze z tatrzańskich schronisk stoi u północnych zboczy Giewontu, z których zeszła w roku 1953 kamienna lawina. Przypominają o tym wydarzeniu wielkie głazy w sąsiedztwie schroniska, jeden z nich uszkodził mocno budynek. Z obszernego tarasu rozpościera się widok na Czerwone Wierchy i Giewont.

what3wordsmap_symbol_red_21x21

węzełek.pisklak.karuzela", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.951683,49.249681&wp=19.951683,49.249681&zoom=13&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:32:38", "layerid":["11", "37", "49"], "layername":"Granią Tatr Zachodnich od schroniska Ornak do schroniska na Hali Kondratowej", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2018-07-07 18:58:21", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:08:11", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}]});