jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.233143,49.184408] }, "properties": { "markerid":"516", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Pod Schroniskiem Łomnickim", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.184408", "lon":"20.233143", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skalnata chata

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego z Tatrzańskiej Łomnicy nad Łomnicki Staw oraz czerwonego (Magistrala Tatrzańska) prowadzącego z zachodu z Doliny Zimnej Wody obok Łomnickiego Stawu na Rakuską Czubę na wschodzie. Miejsce to leży na zachodniej krawędzi skalnego rygla zamykającego Dolinę Łomnicką w sąsiedztwie Schroniska Łomnickiego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  rozum.zgodnie.kabiny", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.233143,49.184408&wp=20.233143,49.184408&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:20:45", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.221328,49.172854] }, "properties": { "markerid":"521", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Dolina Małej Zimnej Wody", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.172854", "lon":"20.221328", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Malá Studena dolina

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego ze Starego Smokowca przez Siodełko do Doliny Małej Zimnej Wody i przez Lodową Przełęcz do Doliny Jaworowej, oraz czerwonego, Magistrali Tatrzańskiej prowadzącej z Doliny Wielickiej przez Siodełko do Schroniska Łomnickiego i dalej przez Tatry Wysokie. Dolina Małej Zimnej Wody stanowi wschodnie odgałęzienie walnej Doliny Zimnej Wody (jej zachodnich odgałęzieniem jest Dolina Staroleśna).
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ambitnie.jawność.rozwiać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.221328,49.172854&wp=20.221328,49.172854&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:21:57", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.234643,49.188634] }, "properties": { "markerid":"606", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Łomnicki Staw", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.188634", "lon":"20.234643", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skalnaté pleso

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzące z Tatrzańskiej Łomnicy nad Łomnicki Staw, czerwonego (Magistrala Tatrzańska) prowadzącego z zachodu z Doliny Zimnej Wody obok Łomnickiego Stawu na Rakuską Czubę na wschodzie oraz niebieskiego prowadzącego z pośredniej stacji dawnej kolejki linowej – Start nad Łomnicki Staw tak zwaną Promenadą, ścieżką spacerową o łagodnym nachyleniu.nNiewielkie w stosunku do powierzchni dna Łomnickiej Doliny jezioro polodowcowe leży na wysokości 1751 m n.p.m. tuż przy krawędzi rygla skalno-morenowego zamykającego dolinę. Poziom wody w jeziorze obniżył się w wieku XX po wybudowaniu w pobliżu potężnego kompleksu stacji kolejki linowej. Staw zasilany jest potokiem Łomnica, który ma źródła w najwyższej części Doliny Łomnickiej – Cmentarzysku. Koryto Łomnicy coraz częściej ostatnio okresowo wysycha, powyżej jeziora i poniżej niego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  uczona.wystawy.palety", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.234643,49.188634&wp=20.234643,49.188634&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:18:15", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.226707,49.170256] }, "properties": { "markerid":"611", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Lomnicka vyhliadka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.170256", "lon":"20.226707", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Lomnicka vyhliadka

Punkt widokowy w miejscu, w którym Magistrala Tatrzańska pomiędzy Schroniskiem Zamkowskiego a Schroniskiem Łomnickim przecina grzbiet opadajacy z grani Łomnickiej i ostro skręca. Jest tu wiata turystyczna i Są tu wyjątkowe widoki na Dolinę Staroleśną, Dolinę Zimnej Wody i Kotlinę Popradzką oraz wiata turystyczna z której można je spokojnie podziwiać.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  badamy.śpiewnik.tylne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.226707,49.170256&wp=20.226707,49.170256&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:21:26", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.233632,49.186244] }, "properties": { "markerid":"1022", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Schronisko Łomnickie", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.186244", "lon":"20.233632", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Na krawędzi skalnego progu zamykającego Dolinę Łomnicką

Schronisko położone jest na wysokości 1751 m n.p.m. i ma formę niewielkiej płaskiej budowli przytulonej do skalnych zboczy na krawędzi skalnego progu zamykającego Dolinę Łomnicką. Tradycja schroniska sięga roku 1841 kiedy powstała tu pierwsza skalna koleba dla turystów zmierzających nad Łomnicki Staw.

Regularne schronisko powstało tu przed I Wojną Światową. Niewielka budowla oferuje jedynie 4 miejsca noclegowe i wspaniałe widoki na przedpole Tatr Wysokich.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  szczęśliwi.czytać.szyfry", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.233632,49.186244&wp=20.233632,49.186244&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:20:11", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.233211,49.187257] }, "properties": { "markerid":"1023", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Stacja kolei linowej Łomnicki Staw", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.187257", "lon":"20.233211", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Z widokami na masyw Łomnicy i Kotlinę Popradu

Na skalnym ryglu zamykającym wysoko zawieszoną Dolinę Łomnicką zbudowana została w końcu lat trzydziestych XX wieku stacja kolejki linowej na szczyt Łomnicy. Kolejka pokonująca blisko dwukilometrową otchłań doliny zawieszonym wysoko wagonikiem do roku 1958 była unikatem światowym.

Obecnie na tym miejscu stoi obszerny kompleks budowli obsługujących ruch turystyczny największej atrakcji Tatr – oprócz stacji kolejki jest hotel górski oraz restauracja z widokami na leżącą u stóp kotlinę Popradu oraz piętrzący się masyw Łomnicy.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wycenić.rozumieć.myszki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.233211,49.187257&wp=20.233211,49.187257&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:19:21", "layerid":["28", "37"], "layername":"Schronisko Zamkowskiego", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:48:12", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:38:35", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.233143,49.184408] }, "properties": { "markerid":"516", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Pod Schroniskiem Łomnickim", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.184408", "lon":"20.233143", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skalnata chata

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego z Tatrzańskiej Łomnicy nad Łomnicki Staw oraz czerwonego (Magistrala Tatrzańska) prowadzącego z zachodu z Doliny Zimnej Wody obok Łomnickiego Stawu na Rakuską Czubę na wschodzie. Miejsce to leży na zachodniej krawędzi skalnego rygla zamykającego Dolinę Łomnicką w sąsiedztwie Schroniska Łomnickiego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  rozum.zgodnie.kabiny", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.233143,49.184408&wp=20.233143,49.184408&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:20:45", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.221328,49.172854] }, "properties": { "markerid":"521", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Dolina Małej Zimnej Wody", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.172854", "lon":"20.221328", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Malá Studena dolina

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego ze Starego Smokowca przez Siodełko do Doliny Małej Zimnej Wody i przez Lodową Przełęcz do Doliny Jaworowej, oraz czerwonego, Magistrali Tatrzańskiej prowadzącej z Doliny Wielickiej przez Siodełko do Schroniska Łomnickiego i dalej przez Tatry Wysokie. Dolina Małej Zimnej Wody stanowi wschodnie odgałęzienie walnej Doliny Zimnej Wody (jej zachodnich odgałęzieniem jest Dolina Staroleśna).
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ambitnie.jawność.rozwiać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.221328,49.172854&wp=20.221328,49.172854&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:21:57", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.234643,49.188634] }, "properties": { "markerid":"606", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Łomnicki Staw", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.188634", "lon":"20.234643", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skalnaté pleso

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzące z Tatrzańskiej Łomnicy nad Łomnicki Staw, czerwonego (Magistrala Tatrzańska) prowadzącego z zachodu z Doliny Zimnej Wody obok Łomnickiego Stawu na Rakuską Czubę na wschodzie oraz niebieskiego prowadzącego z pośredniej stacji dawnej kolejki linowej – Start nad Łomnicki Staw tak zwaną Promenadą, ścieżką spacerową o łagodnym nachyleniu.nNiewielkie w stosunku do powierzchni dna Łomnickiej Doliny jezioro polodowcowe leży na wysokości 1751 m n.p.m. tuż przy krawędzi rygla skalno-morenowego zamykającego dolinę. Poziom wody w jeziorze obniżył się w wieku XX po wybudowaniu w pobliżu potężnego kompleksu stacji kolejki linowej. Staw zasilany jest potokiem Łomnica, który ma źródła w najwyższej części Doliny Łomnickiej – Cmentarzysku. Koryto Łomnicy coraz częściej ostatnio okresowo wysycha, powyżej jeziora i poniżej niego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  uczona.wystawy.palety", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.234643,49.188634&wp=20.234643,49.188634&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:18:15", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.226707,49.170256] }, "properties": { "markerid":"611", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Lomnicka vyhliadka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.170256", "lon":"20.226707", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Lomnicka vyhliadka

Punkt widokowy w miejscu, w którym Magistrala Tatrzańska pomiędzy Schroniskiem Zamkowskiego a Schroniskiem Łomnickim przecina grzbiet opadajacy z grani Łomnickiej i ostro skręca. Jest tu wiata turystyczna i Są tu wyjątkowe widoki na Dolinę Staroleśną, Dolinę Zimnej Wody i Kotlinę Popradzką oraz wiata turystyczna z której można je spokojnie podziwiać.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  badamy.śpiewnik.tylne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.226707,49.170256&wp=20.226707,49.170256&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:21:26", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.233632,49.186244] }, "properties": { "markerid":"1022", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Schronisko Łomnickie", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.186244", "lon":"20.233632", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Na krawędzi skalnego progu zamykającego Dolinę Łomnicką

Schronisko położone jest na wysokości 1751 m n.p.m. i ma formę niewielkiej płaskiej budowli przytulonej do skalnych zboczy na krawędzi skalnego progu zamykającego Dolinę Łomnicką. Tradycja schroniska sięga roku 1841 kiedy powstała tu pierwsza skalna koleba dla turystów zmierzających nad Łomnicki Staw.

Regularne schronisko powstało tu przed I Wojną Światową. Niewielka budowla oferuje jedynie 4 miejsca noclegowe i wspaniałe widoki na przedpole Tatr Wysokich.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  szczęśliwi.czytać.szyfry", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.233632,49.186244&wp=20.233632,49.186244&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:20:11", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.233211,49.187257] }, "properties": { "markerid":"1023", "layers":["28","37"], "requested_layer":["28"], "markername":"Stacja kolei linowej Łomnicki Staw", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.187257", "lon":"20.233211", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Z widokami na masyw Łomnicy i Kotlinę Popradu

Na skalnym ryglu zamykającym wysoko zawieszoną Dolinę Łomnicką zbudowana została w końcu lat trzydziestych XX wieku stacja kolejki linowej na szczyt Łomnicy. Kolejka pokonująca blisko dwukilometrową otchłań doliny zawieszonym wysoko wagonikiem do roku 1958 była unikatem światowym.

Obecnie na tym miejscu stoi obszerny kompleks budowli obsługujących ruch turystyczny największej atrakcji Tatr – oprócz stacji kolejki jest hotel górski oraz restauracja z widokami na leżącą u stóp kotlinę Popradu oraz piętrzący się masyw Łomnicy.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wycenić.rozumieć.myszki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.233211,49.187257&wp=20.233211,49.187257&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 20:19:21", "layerid":["28", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}]});