„WHAT3WORDS

Rewolucja w geolokalizacji

Wyszukiwanie miejsc jest teraz proste dzięki trzem magicznym słowom

Rewolucyjny system geolokalizacji

Wyszukiwanie miejsc jest teraz proste dzięki trzem magicznym słowom. Czy chodzi o zabytek, pensjonat, szczyt górski czy skrzyżowanie szlaków – trzy słowa wskażą precyzyjnie miejsce na mapach komputera i telefonu komórkowego. Nie ma już potrzeby podawanie pozycji GPS w stopniach, minutach i sekundach, czy długości i szerokości geograficznej – wystarczą trzy słowa.

W naszym interaktywnym przewodniku system ten został wykorzystany po raz pierwszy w Polsce. Przedstawiane w nim miejsca posiadają przypisany adres w postaci trzech słów, rozdzielonych kropkami.

Pod adresem https://map.what3words.com/ znajduje się mapa która wskazuje położenie tak opisanego miejsca, umożliwia nawigację do niego oraz przekazywanie innym za pomocą m.in. facebook’a, twitter’a czy poczty.

Zachęcamy do korzystania z tej nowej funkcji i przysyłania ewentualnych uwag na adres wydawcy:

redakcja@appen.pl