jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.266416,49.269566] }, "properties": { "markerid":"608", "markername":"Zdiar", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.269566", "lon":"20.266416", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Zdiar

Skrzyżowanie szlaków na granicy TANAP: czerwonego, biegnącego z rozdroża na Magurce i na południe w Tatry Wysokie, oraz zielonego, prowadzącego z Rozdroża przy Tablicy w Średnicy, który kończy się w Zdiarze. Zdiar to to najważniejsza miejscowość turystyczna Tatr Bielskich - jedynie 10 kilometrów od Łysej Polany. Jest duża liczba wyciągów a tutejsze trasy narciarstwa biegowego liczą 30 kilometrów.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.266416,49.269566&wp=20.266416,49.269566&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:44:31", "layerid":["30", "37"], "layername":"Dolina Mąkowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:57:07", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:39:28", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.266416,49.269566] }, "properties": { "markerid":"608", "markername":"Zdiar", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.269566", "lon":"20.266416", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Zdiar

Skrzyżowanie szlaków na granicy TANAP: czerwonego, biegnącego z rozdroża na Magurce i na południe w Tatry Wysokie, oraz zielonego, prowadzącego z Rozdroża przy Tablicy w Średnicy, który kończy się w Zdiarze. Zdiar to to najważniejsza miejscowość turystyczna Tatr Bielskich - jedynie 10 kilometrów od Łysej Polany. Jest duża liczba wyciągów a tutejsze trasy narciarstwa biegowego liczą 30 kilometrów.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.266416,49.269566&wp=20.266416,49.269566&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:44:31", "layerid":["30", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});