jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.710835,49.653669] }, "properties": { "markerid":"418", "markername":"Przełęcz Malinowe", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.653669", "lon":"19.710835", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Rozdroże szlaków czerwonego i niebieskiego. Czerwony, Główny Szlak Beskidzki prowadzi na zachód przez Pasmo Policy w kierunku Pasma Babiej Góry, oraz na wschód do Bystrej Podhalańskiej. Szlak niebieski prowadzi na południe do Sidziny oraz na północ do Kojszówki biegnąc krótko na wschód ze szlakiem czerwonym.Rozdroże znajduje się na Przełęczy Malinowe, siodle grzbietu Pasma Polic pomiędzy wierzchołkami: Naroża (939,5 m n.p.m.).oraz bliskiej Judaszki. Stoi tu pomnik poświęcony partyzantom. Na zachód od przełęczy otwiera się niewielka polana Czemucha.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.710835,49.653669&wp=19.710835,49.653669&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:34", "layerid":["0", "37"], "layername":"markers not assigned to a layer", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"", "layer-updatedon":"", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.710835,49.653669] }, "properties": { "markerid":"418", "markername":"Przełęcz Malinowe", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.653669", "lon":"19.710835", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Rozdroże szlaków czerwonego i niebieskiego. Czerwony, Główny Szlak Beskidzki prowadzi na zachód przez Pasmo Policy w kierunku Pasma Babiej Góry, oraz na wschód do Bystrej Podhalańskiej. Szlak niebieski prowadzi na południe do Sidziny oraz na północ do Kojszówki biegnąc krótko na wschód ze szlakiem czerwonym.Rozdroże znajduje się na Przełęczy Malinowe, siodle grzbietu Pasma Polic pomiędzy wierzchołkami: Naroża (939,5 m n.p.m.).oraz bliskiej Judaszki. Stoi tu pomnik poświęcony partyzantom. Na zachód od przełęczy otwiera się niewielka polana Czemucha.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.710835,49.653669&wp=19.710835,49.653669&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:34", "layerid":["0", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});