jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.511225,49.587630] }, "properties": { "markerid":"255", "markername":"Klin", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.587630", "lon":"19.511225", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Uschnięty las na osuwisku

Klin to wyodrębniony w zboczu Babiej Góry nieznaczny grzbiet opadający w kierunku północno-wschodnim, Górny Płaj obchodzi go wąskim łukiem. Świerkowy las jest w tym miejscu uschnięty, ma to związek z osuwiskiem, którego obszar rozpościera się po stronie zachodniej Klina i zmianami biegu cieków wodnych w tej strefie.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.511225,49.587630&wp=19.511225,49.587630&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["0", "37"], "layername":"markers not assigned to a layer", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"", "layer-updatedon":"", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.511225,49.587630] }, "properties": { "markerid":"255", "markername":"Klin", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.587630", "lon":"19.511225", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Uschnięty las na osuwisku

Klin to wyodrębniony w zboczu Babiej Góry nieznaczny grzbiet opadający w kierunku północno-wschodnim, Górny Płaj obchodzi go wąskim łukiem. Świerkowy las jest w tym miejscu uschnięty, ma to związek z osuwiskiem, którego obszar rozpościera się po stronie zachodniej Klina i zmianami biegu cieków wodnych w tej strefie.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.511225,49.587630&wp=19.511225,49.587630&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["0", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});