jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.735758,49.656210] }, "properties": { "markerid":"166", "markername":"Las Śmierdzący", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.656210", "lon":"19.735758", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Nad Potokiem Rusinów

Północne zbocza grzbietu, którym prowadzi szlak, opadają stromo do obszernej niszy źródliskowej Potoku Rusinów. Rozległe połacie lasów pokrywających dolinki kolejnych płynących na północ potoków mają swoje miejscowe nazwy. Najbliższy las – to Las Śmierdzący, w części niższej to Las Swalisko, ku wschodowi - Las Bajdrowa i Las Czyrnawa.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.735758,49.656210&wp=19.735758,49.656210&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["0", "37"], "layername":"markers not assigned to a layer", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"", "layer-updatedon":"", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.735758,49.656210] }, "properties": { "markerid":"166", "markername":"Las Śmierdzący", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.656210", "lon":"19.735758", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Nad Potokiem Rusinów

Północne zbocza grzbietu, którym prowadzi szlak, opadają stromo do obszernej niszy źródliskowej Potoku Rusinów. Rozległe połacie lasów pokrywających dolinki kolejnych płynących na północ potoków mają swoje miejscowe nazwy. Najbliższy las – to Las Śmierdzący, w części niższej to Las Swalisko, ku wschodowi - Las Bajdrowa i Las Czyrnawa.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.735758,49.656210&wp=19.735758,49.656210&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"14", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["0", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});