jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.487793,49.594975] }, "properties": { "markerid":"1473", "markername":"Czarna Woda", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.594975", "lon":"19.487793", "icon":"forest2.png", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Na dnie jaru szlak przekracza potok Czarna Woda. Ma on źródła wysoko na zboczu Małej Babiej Góry nad Górnym Płajem, a uchodzi do Jałowca.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  ", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.487793,49.594975&wp=19.487793,49.594975&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "zoom":"17", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:23:15", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0" }}]});