jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.035699,49.287326] }, "properties": { "markerid":"1355", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Brzeziny TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.287326", "lon":"20.035699", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Początek szlaku czarnego prowadzącego od drogi Oswalda Balzera w Brzezinach przez Dolinę Suchej Wody do schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej.

Na niewielkiej polanie stoi dawna leśniczówka. Znajduje się tu parking dla samochodów osobowych i wejście do TPN. Dolina Suchej Wody Gąsienicowej to długa (8 km) i rozbudowana dolina walna, którą biegnie granica pomiędzy Tatrami Zachodnimi a Wysokimi. Jej nazwa ma związek z charakterem koryta Suchej Wody, którym część wód spływa systemem podziemnych szczelin. Większa część doliny objęta była działaniem lodowca, jej górne piętra stanowią dwa rozbudowane cyrki polodowcowe - Dolina Stawów Gąsienicowych i Dolina Czarnego Stawu Gasienicowego, rozdzielone skalistym grzbietem Kościelca. Środkowa część doliny, do wysokości polany Psiej Trawki wyrzeźbiona została przez długi jęzor lodowca w szeroką U-kształtną rynnę z różnorodnymi morenami i terasami.
what3wordsmap_symbol_red_21x21 wędrowanie.złoto.stanowi", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.035699,49.287326&wp=20.035699,49.287326&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 09:20:32", "layerid":["37", "46"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.036632,49.269627] }, "properties": { "markerid":"1410", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Psia Trawka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.269627", "lon":"20.036632", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: czarnego, prowadzącego z Brzezin utwardzoną drogą do Schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej (możliwość jazdy rowerem) oraz czerwonego prowadzącego z Toporowej Cyrhli przez Rówień Waksmundzką i Wodogrzmoty Mickiewicza do Morskieg

Szeroka i trawiasta polana, leżąca w obszernym siodle pomiędzy masywem Koszystej a wzniesieniem Gęsiej Szyi, była kiedyś użytkowana pastersko, obecnie zarasta lasem. Biegnie tędy dział wodny pomiędzy dorzeczami Białego Dunajca i Białki.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  cudownie.poradniki.kiełbasy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.036632,49.269627&wp=20.036632,49.269627&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 09:19:27", "layerid":["37", "46"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.067264,49.255342] }, "properties": { "markerid":"1411", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Rówień Waksmundzka Wschód", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.255342", "lon":"20.067264", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: zielonego z Wierchporońca i Rusinowej Polany do schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej, oraz czerwonego z Toporowej Cyhrli i Psiej Trawki do Morskiego Oka przez Rusinową Polanę.

Szeroka i trawiasta polana, leżąca w obszernym siodle pomiędzy masywem Koszystej a wzniesieniem Gęsiej Szyi, była kiedyś użytkowana pastersko, obecnie zarasta lasem. Biegnie tędy dział wodny pomiędzy dorzeczami Białego Dunajca i Białki.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

regaty.ulepszyć.formy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.067264,49.255342&wp=20.067264,49.255342&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 08:31:18", "layerid":["37", "46"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.090175,49.262793] }, "properties": { "markerid":"1412", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Rusinowa Polana", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.262793", "lon":"20.090175", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego z Zazadniej do Palenicy Białczańskiej oraz zielonego z Wierchporońca do Doliny Gąsienicowej.

Rusinowa Polana to wielka polana reglowa słynna z pięknych widoków na wiele tatrzańskich szczytów, także z owiec i oscypków z miejscowej bacówki. Doceniano to wyjątkowe miejsce od początków turystyki w Tatrach, bywał tu również Karol Wojtyła. Dawny pasterski klimat polany przywołują zachowane szałasy.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

żółtko.ambasador.kelnerzy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.090175,49.262793&wp=20.090175,49.262793&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 08:36:27", "layerid":["37", "46"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.087734,49.282113] }, "properties": { "markerid":"1443", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Zazadnia TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.282113", "lon":"20.087734", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Początek szlaku niebieskiego do Palenicy Białczańskiej przez Rusinową Polanę. Zazadnia to niewielka polana leżąca przy drodze z Zakopanego do Morskiego Oka.

Zazadnia to niewielka polana leżąca przy drodze z Zakopanego do Morskiego Oka. Znajduje się tu bezpłatny parking oraz wejście do TPN. Szlak prowadzi częściowo lesistą Doliną Filipka i Doliną Złotą pod Gęsią Szyję i Rusinową Polanę obok Sanktuarium na Wiktorówkach.
what3wordsmap_symbol_red_21x21szczodra.herbatnik.wszystkie", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.087734,49.282113&wp=20.087734,49.282113&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:36:10", "layerid":["37", "46"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.065494,49.255357] }, "properties": { "markerid":"1450", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Rówień Waksmundzka Zachód", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.255357", "lon":"20.065494", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: zielonego z Wierchporońca i Rusinowej Polany do schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej, oraz czerwonego z Toporowej Cyhrli i Psiej Trawki do Morskiego Oka przez Rusinową Polanę.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

wiatry.postawiona.krawężnik", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.065494,49.255357&wp=20.065494,49.255357&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 08:34:11", "layerid":["37", "46"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.086237,49.265211] }, "properties": { "markerid":"1499", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Sanktuarium na Wiktorówkach", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.265211", "lon":"20.086237", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"marcepan.odespać.uczta", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.086237,49.265211&wp=20.086237,49.265211&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-07-08 22:13:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-08 22:13:24", "layerid":["37", "46"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.035699,49.287326] }, "properties": { "markerid":"1355", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Brzeziny TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.287326", "lon":"20.035699", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Początek szlaku czarnego prowadzącego od drogi Oswalda Balzera w Brzezinach przez Dolinę Suchej Wody do schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej.

Na niewielkiej polanie stoi dawna leśniczówka. Znajduje się tu parking dla samochodów osobowych i wejście do TPN. Dolina Suchej Wody Gąsienicowej to długa (8 km) i rozbudowana dolina walna, którą biegnie granica pomiędzy Tatrami Zachodnimi a Wysokimi. Jej nazwa ma związek z charakterem koryta Suchej Wody, którym część wód spływa systemem podziemnych szczelin. Większa część doliny objęta była działaniem lodowca, jej górne piętra stanowią dwa rozbudowane cyrki polodowcowe - Dolina Stawów Gąsienicowych i Dolina Czarnego Stawu Gasienicowego, rozdzielone skalistym grzbietem Kościelca. Środkowa część doliny, do wysokości polany Psiej Trawki wyrzeźbiona została przez długi jęzor lodowca w szeroką U-kształtną rynnę z różnorodnymi morenami i terasami.
what3wordsmap_symbol_red_21x21 wędrowanie.złoto.stanowi", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.035699,49.287326&wp=20.035699,49.287326&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 09:20:32", "layerid":["37", "46"], "layername":"Gęsia Szyja i Rusinowa Polana z Brzezin", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-07-08 22:08:50", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-13 11:59:57", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.036632,49.269627] }, "properties": { "markerid":"1410", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Psia Trawka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.269627", "lon":"20.036632", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: czarnego, prowadzącego z Brzezin utwardzoną drogą do Schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej (możliwość jazdy rowerem) oraz czerwonego prowadzącego z Toporowej Cyrhli przez Rówień Waksmundzką i Wodogrzmoty Mickiewicza do Morskieg

Szeroka i trawiasta polana, leżąca w obszernym siodle pomiędzy masywem Koszystej a wzniesieniem Gęsiej Szyi, była kiedyś użytkowana pastersko, obecnie zarasta lasem. Biegnie tędy dział wodny pomiędzy dorzeczami Białego Dunajca i Białki.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  cudownie.poradniki.kiełbasy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.036632,49.269627&wp=20.036632,49.269627&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 09:19:27", "layerid":["37", "46"], "layername":"Gęsia Szyja i Rusinowa Polana z Brzezin", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-07-08 22:08:50", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-13 11:59:57", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.067264,49.255342] }, "properties": { "markerid":"1411", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Rówień Waksmundzka Wschód", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.255342", "lon":"20.067264", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: zielonego z Wierchporońca i Rusinowej Polany do schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej, oraz czerwonego z Toporowej Cyhrli i Psiej Trawki do Morskiego Oka przez Rusinową Polanę.

Szeroka i trawiasta polana, leżąca w obszernym siodle pomiędzy masywem Koszystej a wzniesieniem Gęsiej Szyi, była kiedyś użytkowana pastersko, obecnie zarasta lasem. Biegnie tędy dział wodny pomiędzy dorzeczami Białego Dunajca i Białki.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

regaty.ulepszyć.formy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.067264,49.255342&wp=20.067264,49.255342&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 08:31:18", "layerid":["37", "46"], "layername":"Gęsia Szyja i Rusinowa Polana z Brzezin", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-07-08 22:08:50", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-13 11:59:57", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.090175,49.262793] }, "properties": { "markerid":"1412", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Rusinowa Polana", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.262793", "lon":"20.090175", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego z Zazadniej do Palenicy Białczańskiej oraz zielonego z Wierchporońca do Doliny Gąsienicowej.

Rusinowa Polana to wielka polana reglowa słynna z pięknych widoków na wiele tatrzańskich szczytów, także z owiec i oscypków z miejscowej bacówki. Doceniano to wyjątkowe miejsce od początków turystyki w Tatrach, bywał tu również Karol Wojtyła. Dawny pasterski klimat polany przywołują zachowane szałasy.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

żółtko.ambasador.kelnerzy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.090175,49.262793&wp=20.090175,49.262793&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 08:36:27", "layerid":["37", "46"], "layername":"Gęsia Szyja i Rusinowa Polana z Brzezin", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-07-08 22:08:50", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-13 11:59:57", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.087734,49.282113] }, "properties": { "markerid":"1443", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Zazadnia TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.282113", "lon":"20.087734", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Początek szlaku niebieskiego do Palenicy Białczańskiej przez Rusinową Polanę. Zazadnia to niewielka polana leżąca przy drodze z Zakopanego do Morskiego Oka.

Zazadnia to niewielka polana leżąca przy drodze z Zakopanego do Morskiego Oka. Znajduje się tu bezpłatny parking oraz wejście do TPN. Szlak prowadzi częściowo lesistą Doliną Filipka i Doliną Złotą pod Gęsią Szyję i Rusinową Polanę obok Sanktuarium na Wiktorówkach.
what3wordsmap_symbol_red_21x21szczodra.herbatnik.wszystkie", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.087734,49.282113&wp=20.087734,49.282113&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2018-07-07 22:36:10", "layerid":["37", "46"], "layername":"Gęsia Szyja i Rusinowa Polana z Brzezin", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-07-08 22:08:50", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-13 11:59:57", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.065494,49.255357] }, "properties": { "markerid":"1450", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Rówień Waksmundzka Zachód", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.255357", "lon":"20.065494", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: zielonego z Wierchporońca i Rusinowej Polany do schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej, oraz czerwonego z Toporowej Cyhrli i Psiej Trawki do Morskiego Oka przez Rusinową Polanę.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

wiatry.postawiona.krawężnik", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.065494,49.255357&wp=20.065494,49.255357&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-27 08:34:11", "layerid":["37", "46"], "layername":"Gęsia Szyja i Rusinowa Polana z Brzezin", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-07-08 22:08:50", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-13 11:59:57", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.086237,49.265211] }, "properties": { "markerid":"1499", "layers":["37","46"], "requested_layer":["46"], "markername":"Sanktuarium na Wiktorówkach", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.265211", "lon":"20.086237", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"marcepan.odespać.uczta", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.086237,49.265211&wp=20.086237,49.265211&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-07-08 22:13:24", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-08 22:13:24", "layerid":["37", "46"], "layername":"Gęsia Szyja i Rusinowa Polana z Brzezin", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-07-08 22:08:50", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-13 11:59:57", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}]});