jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.982285,49.278221] }, "properties": { "markerid":"1494", "layers":["45"], "requested_layer":["45"], "markername":"Nosal TPN", "basemap":"custom_basemap3", "lat":"49.278221", "lon":"19.982285", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Początek szlaku zielonego przez Nosal, Nosalową Przełęcz do Kuźnic. Bulwary Słowackiego nad kamiennym korytem Bystrej.

Szlak prowadzi w stronę starego jazu pod strome zbocze Nosala. Ścieżka pnie się ostro w górę ponad wapiennymi i dolomitowymi turniami Nosala, gdzie dawniej trenowali taternicy. To po części skaliste, a w większości pokryte lasem wzniesienie reglowe kończy długą, północno-wschodnią grań Kasprowego Wierchu.

what3wordsmap_symbol_red_21x21 wstali.zasłaniać.wytworne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.982285,49.278221&wp=19.982285,49.278221&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-06-23 09:52:28", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-06-23 10:54:30", "layerid":["45"], "layername":"Na Nosal z Kuźnic", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-06-23 09:57:52", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:09:59", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.986534,49.270157] }, "properties": { "markerid":"1495", "layers":["45"], "requested_layer":["45"], "markername":"Kuźnice Nosalowa Przełęcz", "basemap":"custom_basemap3", "lat":"49.270157", "lon":"19.986534", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego z Kuźnic na Nosalową Przełęcz i na Nosal oraz niebieskiego, prowadzącego przez Boczań i Skupniów Upłaz do Doliny Gąsienicowej.

Miejsce leży na zalesionym zboczu pomiędzy Nieborakiem a Kuźnicami.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  cytrynowa.ziarnko.wilgotno", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.986534,49.270157&wp=19.986534,49.270157&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-06-23 10:06:40", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-06-23 10:52:52", "layerid":["45"], "layername":"Na Nosal z Kuźnic", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-06-23 09:57:52", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:09:59", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.991520,49.273071] }, "properties": { "markerid":"1496", "layers":["45"], "requested_layer":["45"], "markername":"Nosalowa Przełęcz", "basemap":"custom_basemap3", "lat":"49.273071", "lon":"19.991520", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: zielonego przez Nosal, Nosalową Przełęcz do Kuźnic oraz żółtego z Nosalowej Przełęczy na Olczyską Polanę.

Nosalowa Przełęcz to łagodne obniżenie grani reglowej pomiędzy kulminacją Nosala i Nieboraka, pokryte całkowicie lasem świerkowym. Oprócz szlaków pieszych biegną tędy również trasy nartostrad: z Doliny Gąsienicowej, z Nosala i do Kuźnic. 

what3wordsmap_symbol_red_21x21  ulepić.uwiecznić.naszywki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.991520,49.273071&wp=19.991520,49.273071&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-06-23 10:21:07", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-06-23 10:55:53", "layerid":["45"], "layername":"Na Nosal z Kuźnic", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-06-23 09:57:52", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:09:59", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.981493,49.269043] }, "properties": { "markerid":"1497", "layers":["45"], "requested_layer":["45"], "markername":"Kuźnice TPN (2)", "basemap":"custom_basemap3", "lat":"49.269043", "lon":"19.981493", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Początek szlaków: zielonego, prowadzącego z Kuźnic na Nosalową Przełęcz i na Nosal, niebieskiego, prowadzącego przez Boczań i Skupniów Upłaz do Doliny Gąsienicowej oraz żółtego prowadzącego przez Dolinę Jaworzynki na Przełęcz Między Kopami.

Kuźnicą w dawnej Polsce nazywano zakład hutniczy, w którym energię dla miechów i młotów dawały rzeki - choćby niewielkie, ale o silnym nurcie. Kiedy w XVIII wieku odkryte zostały w Dolinie Jaworzynce złoża rud żelaza, takie kuźnice istniały już od dawna w wielkich dolinach Tatr Zachodnich - Chochołowskiej i Kościeliskiej i początkowo tam właśnie wożono rudę do przerobu - szlakiem dzisiejszej Drogi pod Reglami.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  przekładać.sznurówki.warkocze", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.981493,49.269043&wp=19.981493,49.269043&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-06-23 10:25:14", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-06-23 10:49:43", "layerid":["45"], "layername":"Na Nosal z Kuźnic", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-06-23 09:57:52", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:09:59", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.989710,49.276345] }, "properties": { "markerid":"1498", "layers":["45"], "requested_layer":["45"], "markername":"Nosal", "basemap":"custom_basemap3", "lat":"49.276345", "lon":"19.989710", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Wierzchołek Nosala stanowi łatwo dostępny doskonały punkt widokowym nie tylko na kotlinę Zakopanego, ale także na sięgający pod grań Tatr Zachodnich potężny system doliny Bystrej z Kuźnicami na pierwszym planie i kolejnymi dolinami wspinającymi się w stronę Kasprowego, Czerwonych Wierchów i Giewontu.

what3wordsmap_symbol_red_21x21 kryształ.odrębne.magnetofon", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.989710,49.276345&wp=19.989710,49.276345&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-06-23 10:35:52", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-06-23 10:43:43", "layerid":["45"], "layername":"Na Nosal z Kuźnic", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-06-23 09:57:52", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2018-07-18 22:09:59", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}]});