jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.504673,49.614390] }, "properties": { "markerid":"1467", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Zawoja Czatoża", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.614390", "lon":"19.504673", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Rozdroże szlaków: żółtego i niebieskiego. Szlak żółty biegnie na północ przez Zawoję do jej centrum, oraz na południe przez Fickowe Rozstaje do schroniska w Markowych Szczawinach. Szlak niebieski prowadzi w górę doliny i dalej na wschód trawersując północne stoki masywu Babiej Góry dociera do Zawoi Policzne.

Czatoża to osiedle o charakterze turystycznym położone w wyższej części doliny potoku Jałowiec (Czatożanka). Stoi tu charakterystyczna dla beskidzkich krajobrazów Dzwonnica Loretańska, jeden z symboli Zawoi. Zimą funkcjonuje w dolinie stacja narciarska.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  robotnik.etap.wyświetlacz", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.504673,49.614390&wp=19.504673,49.614390&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 18:31:56", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:29:00", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.501612,49.611836] }, "properties": { "markerid":"1468", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Czatoża - Trzy Piwniczki", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.611836", "lon":"19.501612", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Rozdroże szlaków: żółtego i niebieskiego. Szlak żółty biegnie na północ przez Zawoję do jej centrum, oraz na południe przez Fickowe Rozstaje do schroniska w Markowych Szczawinach. Szlak niebieski prowadzi na wschód trawersując północne stoki masywu Babiej Góry dociera do Zawoi Policzne.

Miejsce to leży przy ujściu potoku Urwisko do Jałowca. Dolinką potoku Urwisko szlak zmierza w kierunku lasu pod Dolnym Płajem i okrąża wzniesienie Mokry Kozub nad Czatożą.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  minąć.warstwa.odwołanie", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.501612,49.611836&wp=19.501612,49.611836&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 18:54:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:28:06", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.494874,49.608040] }, "properties": { "markerid":"1469", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Pod Baranim Groniem", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.608040", "lon":"19.494874", "icon":"forest2.png", "zoom":"16", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Rozdroże szlaków: żółtego i czarnego. Szlak żółty biegnie na północ doliną potoku Jałowiec (Czatożanka) do centrum Zawoi i na południe, w górę przez Fickowe Rozstaje do schroniska na Markowch Szczawinach. Szlak czarny prowadzi na północ na Halę Kamińskiego i na południe na Przełęcz Jałowiecką.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  przyciski.zwrotny.damy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.494874,49.608040&wp=19.494874,49.608040&zoom=16&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:02:43", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:27:24", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.491173,49.606344] }, "properties": { "markerid":"1470", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Pod Baranim Groniem BgPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.606344", "lon":"19.491173", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Rozdroże szlaków: żółtego i czarnego. Szlak żółty biegnie na północ doliną potoku Jałowiec (Czatożanka) do centrum Zawoi i na południe, w górę przez Fickowe Rozstaje do schroniska na Markowch Szczawinach. Szlak czarny prowadzi na północ na Halę Kamińskiego i na południe na Przełęcz Jałowiecką.

Miejsce to znajduje się na granicy BgPN. Znajduje się tu tablica informacyjna Parku Narodowego oraz wiata turystyczna nad brzegiem Czatożanki. Szlak żółty od tego miejsca w górę biegnie terenem Babiogórskiego Parku Narodowego.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  głos.lawendowa.nakryty", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.491173,49.606344&wp=19.491173,49.606344&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:02:43", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:26:16", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.490883,49.606107] }, "properties": { "markerid":"1471", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Dolny Płaj, Górny Płaj", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.606107", "lon":"19.490883", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Mostek na potoku Jałowiec (Czatożanka). Tu zaczynają bieg Dolny Płaj oraz Górny. Dolny Płaj trawersuje dolną część północnego zbocza Babiej Góry, sięgając po Przełęcz Krowiarki. Górny Płaj najpierw zakosami wspina się w górę zbocza do Fickowych Rozstajów, by stamtąd skierować się trawersem na wschód, również w kierunku Przełęczy Krowiarki. To dawne drogi konne, wybudowane w końcu XIX wieku przez zarządców żywieckich dóbr Habsburgów.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  czereśnie.łóżeczko.lądowisko", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.490883,49.606107&wp=19.490883,49.606107&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:21:53", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:25:15", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.490358,49.598521] }, "properties": { "markerid":"1472", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Do Grubej Jodły", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.598521", "lon":"19.490358", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Z grzbietu prowadzi na zachód w dolinkę potoku Czarna Woda ścieżka do Grubej Jodły. Najstarsza jodła w Polsce liczyła sobie ponad 600 lat i od połowy XIX wieku stanowiła wielką atrakcje turystyczna okolic Babiej Góry. Drzewo spłonęło w roku 1914 a jego ogrom przypomina wymurowany z kamienia cokół o średnicy odziomka jodły. Obok stoi wiata turystyczna.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  pościel.pozwolenie.krzaki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.490358,49.598521&wp=19.490358,49.598521&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:24:25", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.487793,49.594975] }, "properties": { "markerid":"1473", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Czarna Woda", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.594975", "lon":"19.487793", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Na dnie jaru szlak przekracza potok Czarna Woda. Ma on źródła wysoko na zboczu Małej Babiej Góry nad Górnym Płajem, a uchodzi do Jałowca.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  pomidorowe.rytmicznie.opinia", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.487793,49.594975&wp=19.487793,49.594975&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:23:15", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.486270,49.595204] }, "properties": { "markerid":"1474", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Nad Czarną Wodą", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.595204", "lon":"19.486270", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"W grzbiecie nad Czarną Wodą Górny Płaj krzyżuje się z drogą prowadzącą w dół na dawną polanę pasterską Czarna Cyrhla.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  czystsze.przemyśleć.zasadzić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.486270,49.595204&wp=19.486270,49.595204&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:22:26", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.483223,49.594175] }, "properties": { "markerid":"1475", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Do Czarnej Hali", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.594175", "lon":"19.483223", "icon":"forest2.png", "zoom":"16", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"W miejscu gdzie Górny Płaj wykonuje ostry zakręt NE/SE, ku południowemu zachodowi odbija droga leśna prowadząca do leżącej wyżej Hali Czarnej. Przy przecinającym ją szlaku czerwonym znajduje się wiata turystyczna.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  dobiegać.losowo.kelnerzy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.483223,49.594175&wp=19.483223,49.594175&zoom=16&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:21:40", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.487783,49.589905] }, "properties": { "markerid":"1476", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Czarna Woda", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.589905", "lon":"19.487783", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Potok Czarna Woda płynie spod stromych północnych zboczy zachodniej części grzbietu Małej Babiej Góry, niżej mija w lesie stanowisko Grubej Jodły i w dnie doliny uchodzi do Jałowca.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  strony.lotnicze.zadziałać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.487783,49.589905&wp=19.487783,49.589905&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:20:46", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.490272,49.589522] }, "properties": { "markerid":"1477", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Fickowe Rozstaje", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.589522", "lon":"19.490272", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Leżące w lesie skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego od Pilska i Przełęczy Glinne do schroniska na Markowych Szczawinach, na Babią Górę i dalej na wschód przez Beskid Makowski oraz żółtego prowadzącego na północ w dół do Zawoi i na wschód wraz z czerwonym do schroniska na Markowych Szczawinach i dalej na Babią Górę.

Skrzyżowanie szlaków leży na Górnym Płaju, dawnym chodniku myśliwskim, trawersującym północne zbocza Babiej Góry na wysokości powyżej 1000 metrów. Leśniczy Jan Ficek był jednym z inicjatorów budowy schroniska na Markowych Szczawinach.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  wpaść.znaczki.satelitarny", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.490272,49.589522&wp=19.490272,49.589522&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:20:05", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.492900,49.590740] }, "properties": { "markerid":"1478", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Górny Płaj", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.590740", "lon":"19.492900", "icon":"forest2.png", "zoom":"16", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Szlak trawersujący północne stoki masywu Babiej Góry korzysta z poszerzonej dawnej drogi konnej, wybudowanej w końcu XIX wieku przez administrację żywieckich dóbr Habsburgów. Górny Płaj biegnie na wysokości około 1 100 m n.p.m.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  pasować.szczypce.zwiększyć", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.492900,49.590740&wp=19.492900,49.590740&zoom=16&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:19:23", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.497653,49.587603] }, "properties": { "markerid":"1479", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Cylowy Potok", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.587603", "lon":"19.497653", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Potok, mający swoje źródło na stromym osuwiskowym stoku Szerokiego Upłazu pod grzbietem Małej Babiej Góry, zwanej Cylem, spada niewielkimi kaskadami w dół, by płynąc cały czas przez las połączyć się z Marków Potokiem.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  wiadomy.kosz.tancerze", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.497653,49.587603&wp=19.497653,49.587603&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:18:39", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.501226,49.588257] }, "properties": { "markerid":"1480", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Marków Stawek", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.588257", "lon":"19.501226", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Jedno z jeziorek Babiej Góry powstałych w wyniku osuwisk to płytki, okresowo wysychający leśny stawek. W jego sąsiedztwie stał kiedyś domek myśliwski, rozebrany po utworzeniu Parku Narodowego.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  przyciski.zawiasy.panieński", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.501226,49.588257&wp=19.501226,49.588257&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:18:03", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.508350,49.586080] }, "properties": { "markerid":"1481", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Zerwa Cylowa", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.586080", "lon":"19.508350", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Strefa źródliskowa Marków Potoku pod przełęczą Brona stanowi obszar aktywnych powierzchniowych ruchów masowych. Osuwisko powstało w roku 1962 i wielokrotnie się potem uaktywniało, ostatni raz w roku 2000. Język osuwiska miał około 600 metrów długości, zniszczony został Górny Płaj oraz duża powierzchnia lasu.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  słownikowy.zasada.łagodnie", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.508350,49.586080&wp=19.508350,49.586080&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:17:22", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.510002,49.585787] }, "properties": { "markerid":"1482", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Marków Potok", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.585787", "lon":"19.510002", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Górny Płaj przecina Marków Potok zwany też Klinowym Potokiem, płynący spod przełęczy Brona, północnymi stokami grzbietu Babiej Góry. Zbierając w lesie poniżej wiele dopływów wypływa na otwarte przestrzenie pól i łąk osiedla Markowa w Zawoi i w dnie doliny uchodzi do Jałowca.


what3wordsmap_symbol_red_21x21  poskładać.znajoma.złożone", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.510002,49.585787&wp=19.510002,49.585787&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 19:29:15", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:16:28", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.511408,49.587707] }, "properties": { "markerid":"1483", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Klin", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.587707", "lon":"19.511408", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Klin to wyodrębniony w zboczu Babiej Góry nieznaczny grzbiet opadający w kierunku północno-wschodnim, Górny Płaj obchodzi go wąskim łukiem. Świerkowy las jest w tym miejscu uschnięty, ma to związek z osuwiskiem, którego obszar rozpościera się po stronie zachodniej Klina i zmianami biegu cieków wodnych w tej strefie.


what3wordsmap_symbol_red_21x21  siadać.groszkowy.żarówki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.511408,49.587707&wp=19.511408,49.587707&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 20:41:47", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:16:04", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.516718,49.587589] }, "properties": { "markerid":"1484", "layers":["40"], "requested_layer":["40"], "markername":"Schronisko PTTK Markowe Szczawiny", "basemap":"custom_basemap2", "lat":"49.587589", "lon":"19.516718", "icon":"forest2.png", "zoom":"17", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego od Pilska i Przełęczy Glinne do schroniska, dalej na Babią Górę i na wschód przez Beskid Makowski, zielonego, prowadzącego ze schroniska na północ do Zawoi, żółtego biegnącego ze schroniska na zachód Górnym Płajem i w dół do Zawoi, oraz ze schroniska na Babią Górę. Również do Zawoi prowadzi ze schroniska na północ szlak czarny. Ze schroniska na wschód prowadzi Górnym Płajem szlak niebieski docierający do Przełęczy Krowiarki.

Pierwsze schronisko na polanie Markowe Szczawiny powstało na początku XX wieku. Sukcesywnie rozbudowywane schronisko przetrwało II wojnę światową i w latach 50 tych stało się własnością PTTK. Stary budynek dotrwał do roku 2007, kiedy po jego rozebraniu rozpoczęto budowę obecnego obiektu, oddanego do użytku dwa lata później. Schronisko dysponuje 40 miejscami noclegowymi i jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Obok, w dawnej GOPR-ówce, mieści się niewielkie Muzeum Turystyki Górskiej.


what3wordsmap_symbol_red_21x21  większość.stodoła.przewody", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.516718,49.587589&wp=19.516718,49.587589&zoom=17&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"100", "mapwidthunit":"%", "mapheight":"520", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2017-04-13 20:41:47", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-04-14 11:12:03", "layerid":["40"], "layername":"Zawoja Czatoża - schronisko Markowe Szczawiny", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-04-13 17:51:27", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:54:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}]});