jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.581830,49.587808] }, "properties": { "markerid":"396", "layers":["33","36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Przełęcz Krowiarki", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.587808", "lon":"19.581830", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego z Przełęczy na zachód granią masywu Babiej Góry na jego kulminację – Diablak i do schroniska na Markowych Szczawinach oraz na wschód, w Pasmo Policy, niebieskiego na wschód chodnikiem Górny Płaj do schroniska na Markowych Szczawinach, niebieskiego na północ do Zawoi oraz zielonego na zachód do Zubrzycy.

Nazwa przełęczy ma związek z prowadzonym tu wypasem bydła i owiec, po dawnej hali pozostała polana. Stoi na niej wiata i ławy dla turystów, a także punkt sprzedaży biletów do Babiogórskiego Parku Narodowego. Przełęcz dostępna jest samochodem drogą nr 957, dla turystów ruszających na szlak przygotowano dwa obszerne parkingi.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  rolnicza.miesiące.gazowany", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.581830,49.587808&wp=19.581830,49.587808&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"1", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:35:25", "layerid":["33", "36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 19:59:07", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:50:43", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.603943,49.621970] }, "properties": { "markerid":"134", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Rezerwat na Policy", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.621970", "lon":"19.603943", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"SW granica rezerwatu

Południowo-zachodni skraj Rezerwatu na Policy.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  zespołowo.najlepszy.następne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.603943,49.621970&wp=19.603943,49.621970&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:33:09", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.592034,49.592839] }, "properties": { "markerid":"175", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Syhlec", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.592839", "lon":"19.592034", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Szczyt w Paśmie Policy

Syhlec (1 140 m n.p.m.) to skrajnie południowy wierzchołek Pasma Policy. Przez szczyt biegła kiedyś granica galicyjsko-węgierska, a podczas okupacji Słowacji i Generalnej Guberni.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  sosnowy.słuchacze.piwnica", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.592034,49.592839&wp=19.592034,49.592839&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:19:28", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.593623,49.595622] }, "properties": { "markerid":"176", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Przełęcz", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.595622", "lon":"19.593623", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie dróg leśnych

Skrzyżowanie dróg leśnych przy niewielkiej polance znajduje się na bezimiennej przełęczy na wysokości 1 061 m n.p.m – oddzielającej wierzchołek Główniaka i Syhlca.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  zdziwieni.ekologicznie.równina", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.593623,49.595622&wp=19.593623,49.595622&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:20:55", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.594180,49.597846] }, "properties": { "markerid":"177", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Główniak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.597846", "lon":"19.594180", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Wierzchołek wzniesienia

Szlak mija wierzchołek pokrytego całkowicie lasem wzniesienia Główniak (1 093 m n.p.m.). W jego sąsiedztwie znaleźć można ślady okopów pochodzących z II wojny światowej – pod samym szczytem oraz na niewielkiej polance po jego północnej stronie.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wstęp.końcówki.wazony", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.594180,49.597846&wp=19.594180,49.597846&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:21:24", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.595789,49.601407] }, "properties": { "markerid":"178", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Las Piekielnicki", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.601407", "lon":"19.595789", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie dróg leśnych

Skrzyżowanie dróg leśnych na płytkiej przełączce (1 088 m n.p.m.). Zwraca uwagę asymetria zboczy grzbietu: po stronie wschodniej opadają początkowo łagodnie w kierunku Lasu Piekielnickiego nad głęboko wciętą doliną Białego Potoku, po stronie zachodniej krawędź grzbietu od razu urywa się stromo. Jedna z dróg prowadzi na północny wschód na szczyt Wyżniego Solca (Piekielnica – 1 121 m n.p.m.).
what3wordsmap_symbol_red_21x21  cyfrowa.porcja.pielęgniarka", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.595789,49.601407&wp=19.595789,49.601407&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:21:54", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.593901,49.604438] }, "properties": { "markerid":"179", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Wyżni Sylec", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.604438", "lon":"19.593901", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie dróg leśnych

Skrzyżowanie dróg leśnych na obszernym wypłaszczeniu Górnego Solca (1 088 m n.p.m.). Prostopadła do szlaku ścieżka prowadzi na wschód na szczyt Wyżniego Solca (500 m).
what3wordsmap_symbol_red_21x21  podziemny.lotnictwo.wydać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.593901,49.604438&wp=19.593901,49.604438&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:22:31", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.591434,49.607428] }, "properties": { "markerid":"180", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Składziska", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.607428", "lon":"19.591434", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Granica BgPN, podejście

Początek miejscami stromego podejścia na grzbiet odchodzący ze szczytu Kiczorki (1 298 m n.p.m.) ku południowi. Granica Babiogórskiego Parku Narodowego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wspólnik.spożywać.palniki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.591434,49.607428&wp=19.591434,49.607428&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:31:19", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.588279,49.613184] }, "properties": { "markerid":"181", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Brożki", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.613184", "lon":"19.588279", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Trawers wzniesienia

Szlak trawersuje wschodnie zbocze wzniesienia Brożki (1 236 m n.p.m.) Jest to skrajna kulminacja grzbietu odchodzącego ze szczytu Kiczorki (1 298 m n.p.m.) ku południowi.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  składany.fachowy.wagony", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.588279,49.613184&wp=19.588279,49.613184&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:31:50", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.581830,49.587808] }, "properties": { "markerid":"396", "layers":["33","36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Przełęcz Krowiarki", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.587808", "lon":"19.581830", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego z Przełęczy na zachód granią masywu Babiej Góry na jego kulminację – Diablak i do schroniska na Markowych Szczawinach oraz na wschód, w Pasmo Policy, niebieskiego na wschód chodnikiem Górny Płaj do schroniska na Markowych Szczawinach, niebieskiego na północ do Zawoi oraz zielonego na zachód do Zubrzycy.

Nazwa przełęczy ma związek z prowadzonym tu wypasem bydła i owiec, po dawnej hali pozostała polana. Stoi na niej wiata i ławy dla turystów, a także punkt sprzedaży biletów do Babiogórskiego Parku Narodowego. Przełęcz dostępna jest samochodem drogą nr 957, dla turystów ruszających na szlak przygotowano dwa obszerne parkingi.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  rolnicza.miesiące.gazowany", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.581830,49.587808&wp=19.581830,49.587808&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"1", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:35:25", "layerid":["33", "36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.590629,49.622557] }, "properties": { "markerid":"397", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Cyl Hali Śmietanowej", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.622557", "lon":"19.590629", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Rozdroże szlaków. Czerwony, Główny Szlak Beskidzki prowadzi na południe do Przełęczy Krowiarki i dalej przez Pasmo Babiej Góry do schroniska na Markowych Szczawinach, oraz na wschód przez Pasmo Polic w kierunku schroniska na Hali Krupowej. Na północ kieruje się szlak żółty, prowadzący przez Halę Śmietanową i dalej na zachód w stron Zawoi.Cyl Hali Śmietanowej (Kiczorka – 1297,7 m n.p.m.) to pierwsza od zachodu kulminacja Pasma Polic. Wyznacza miejsce gdzie bieg Beskidzkiej Grani Głównej załamuje się pod kątem prostym. Jest szczytem zwornikowym, ku północy od grani głównej wybiega krótka grań boczna. Kiedyś wierzchołek był całkowicie bezleśny a jego stoki zajmowała pasterska Hala Śmietanowa. Obecnie w rejonie samego szczytu pozostało niewielkie odsłonięte miejsce  porośnięte borówkami, pomiędzy wierzchołkami świerków widać stąd Babią Górę.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

domyślny.ulotny.zarośla", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.590629,49.622557&wp=19.590629,49.622557&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-05 21:06:21", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.619150,49.623357] }, "properties": { "markerid":"406", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Polica", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.623357", "lon":"19.619150", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Rozdroże szlaków czerwonego i niebieskiego. Czerwony, Główny Szlak Beskidzki prowadzi na zachód przez Cyl Hali Śmietanowej i dalej przez Pasmo Babiej Góry do schroniska na Markowych Szczawinach, oraz na wschód przez Pasmo Polic w kierunku schroniska na Hali Krupowej. Szlak niebieski prowadzi w dół przez Przełęcz Zubrzycką w kierunku Zubrzycy Górnej.

Wyniosły, całkowicie obecnie zalesiony szczyt w Paśmie Policy. Dla ochrony rzadkich gatunków roślin powstał na Policy Rezerwat przyrody im. prof. Zenona Klemensiewicza, który zginął podczas katastrofy samolotu rejsowego PLL LOT na stokach Policy w roku 1969. 
what3wordsmap_symbol_red_21x21  nowinka.urywać.reklamowe", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.619150,49.623357&wp=19.619150,49.623357&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:37:05", "layerid":["36", "37"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Polica", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:28:14", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-05 21:07:51", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.603943,49.621970] }, "properties": { "markerid":"134", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Rezerwat na Policy", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.621970", "lon":"19.603943", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"SW granica rezerwatu

Południowo-zachodni skraj Rezerwatu na Policy.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  zespołowo.najlepszy.następne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.603943,49.621970&wp=19.603943,49.621970&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:33:09", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.592034,49.592839] }, "properties": { "markerid":"175", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Syhlec", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.592839", "lon":"19.592034", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Szczyt w Paśmie Policy

Syhlec (1 140 m n.p.m.) to skrajnie południowy wierzchołek Pasma Policy. Przez szczyt biegła kiedyś granica galicyjsko-węgierska, a podczas okupacji Słowacji i Generalnej Guberni.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  sosnowy.słuchacze.piwnica", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.592034,49.592839&wp=19.592034,49.592839&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:19:28", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.593623,49.595622] }, "properties": { "markerid":"176", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Przełęcz", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.595622", "lon":"19.593623", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie dróg leśnych

Skrzyżowanie dróg leśnych przy niewielkiej polance znajduje się na bezimiennej przełęczy na wysokości 1 061 m n.p.m – oddzielającej wierzchołek Główniaka i Syhlca.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  zdziwieni.ekologicznie.równina", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.593623,49.595622&wp=19.593623,49.595622&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:20:55", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.594180,49.597846] }, "properties": { "markerid":"177", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Główniak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.597846", "lon":"19.594180", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Wierzchołek wzniesienia

Szlak mija wierzchołek pokrytego całkowicie lasem wzniesienia Główniak (1 093 m n.p.m.). W jego sąsiedztwie znaleźć można ślady okopów pochodzących z II wojny światowej – pod samym szczytem oraz na niewielkiej polance po jego północnej stronie.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wstęp.końcówki.wazony", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.594180,49.597846&wp=19.594180,49.597846&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:21:24", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.595789,49.601407] }, "properties": { "markerid":"178", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Las Piekielnicki", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.601407", "lon":"19.595789", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie dróg leśnych

Skrzyżowanie dróg leśnych na płytkiej przełączce (1 088 m n.p.m.). Zwraca uwagę asymetria zboczy grzbietu: po stronie wschodniej opadają początkowo łagodnie w kierunku Lasu Piekielnickiego nad głęboko wciętą doliną Białego Potoku, po stronie zachodniej krawędź grzbietu od razu urywa się stromo. Jedna z dróg prowadzi na północny wschód na szczyt Wyżniego Solca (Piekielnica – 1 121 m n.p.m.).
what3wordsmap_symbol_red_21x21  cyfrowa.porcja.pielęgniarka", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.595789,49.601407&wp=19.595789,49.601407&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:21:54", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.593901,49.604438] }, "properties": { "markerid":"179", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Wyżni Sylec", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.604438", "lon":"19.593901", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie dróg leśnych

Skrzyżowanie dróg leśnych na obszernym wypłaszczeniu Górnego Solca (1 088 m n.p.m.). Prostopadła do szlaku ścieżka prowadzi na wschód na szczyt Wyżniego Solca (500 m).
what3wordsmap_symbol_red_21x21  podziemny.lotnictwo.wydać", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.593901,49.604438&wp=19.593901,49.604438&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:22:31", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.591434,49.607428] }, "properties": { "markerid":"180", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Składziska", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.607428", "lon":"19.591434", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Granica BgPN, podejście

Początek miejscami stromego podejścia na grzbiet odchodzący ze szczytu Kiczorki (1 298 m n.p.m.) ku południowi. Granica Babiogórskiego Parku Narodowego.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wspólnik.spożywać.palniki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.591434,49.607428&wp=19.591434,49.607428&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:31:19", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.588279,49.613184] }, "properties": { "markerid":"181", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Brożki", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.613184", "lon":"19.588279", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Trawers wzniesienia

Szlak trawersuje wschodnie zbocze wzniesienia Brożki (1 236 m n.p.m.) Jest to skrajna kulminacja grzbietu odchodzącego ze szczytu Kiczorki (1 298 m n.p.m.) ku południowi.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  składany.fachowy.wagony", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.588279,49.613184&wp=19.588279,49.613184&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:31:50", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.581830,49.587808] }, "properties": { "markerid":"396", "layers":["33","36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Przełęcz Krowiarki", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.587808", "lon":"19.581830", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego z Przełęczy na zachód granią masywu Babiej Góry na jego kulminację – Diablak i do schroniska na Markowych Szczawinach oraz na wschód, w Pasmo Policy, niebieskiego na wschód chodnikiem Górny Płaj do schroniska na Markowych Szczawinach, niebieskiego na północ do Zawoi oraz zielonego na zachód do Zubrzycy.

Nazwa przełęczy ma związek z prowadzonym tu wypasem bydła i owiec, po dawnej hali pozostała polana. Stoi na niej wiata i ławy dla turystów, a także punkt sprzedaży biletów do Babiogórskiego Parku Narodowego. Przełęcz dostępna jest samochodem drogą nr 957, dla turystów ruszających na szlak przygotowano dwa obszerne parkingi.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  rolnicza.miesiące.gazowany", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.581830,49.587808&wp=19.581830,49.587808&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"1", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:35:25", "layerid":["33", "36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.590629,49.622557] }, "properties": { "markerid":"397", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Cyl Hali Śmietanowej", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.622557", "lon":"19.590629", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Rozdroże szlaków. Czerwony, Główny Szlak Beskidzki prowadzi na południe do Przełęczy Krowiarki i dalej przez Pasmo Babiej Góry do schroniska na Markowych Szczawinach, oraz na wschód przez Pasmo Polic w kierunku schroniska na Hali Krupowej. Na północ kieruje się szlak żółty, prowadzący przez Halę Śmietanową i dalej na zachód w stron Zawoi.Cyl Hali Śmietanowej (Kiczorka – 1297,7 m n.p.m.) to pierwsza od zachodu kulminacja Pasma Polic. Wyznacza miejsce gdzie bieg Beskidzkiej Grani Głównej załamuje się pod kątem prostym. Jest szczytem zwornikowym, ku północy od grani głównej wybiega krótka grań boczna. Kiedyś wierzchołek był całkowicie bezleśny a jego stoki zajmowała pasterska Hala Śmietanowa. Obecnie w rejonie samego szczytu pozostało niewielkie odsłonięte miejsce  porośnięte borówkami, pomiędzy wierzchołkami świerków widać stąd Babią Górę.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

domyślny.ulotny.zarośla", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.590629,49.622557&wp=19.590629,49.622557&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-05 21:06:21", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.619150,49.623357] }, "properties": { "markerid":"406", "layers":["36","37"], "requested_layer":["36"], "markername":"Polica", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.623357", "lon":"19.619150", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Rozdroże szlaków czerwonego i niebieskiego. Czerwony, Główny Szlak Beskidzki prowadzi na zachód przez Cyl Hali Śmietanowej i dalej przez Pasmo Babiej Góry do schroniska na Markowych Szczawinach, oraz na wschód przez Pasmo Polic w kierunku schroniska na Hali Krupowej. Szlak niebieski prowadzi w dół przez Przełęcz Zubrzycką w kierunku Zubrzycy Górnej.

Wyniosły, całkowicie obecnie zalesiony szczyt w Paśmie Policy. Dla ochrony rzadkich gatunków roślin powstał na Policy Rezerwat przyrody im. prof. Zenona Klemensiewicza, który zginął podczas katastrofy samolotu rejsowego PLL LOT na stokach Policy w roku 1969. 
what3wordsmap_symbol_red_21x21  nowinka.urywać.reklamowe", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.619150,49.623357&wp=19.619150,49.623357&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-03 14:37:05", "layerid":["36", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}]});