jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.529400,49.573096] }, "properties": { "markerid":"383", "layers":["33","34","35","37","47"], "requested_layer":["35"], "markername":"Babia Góra – Diablak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.573096", "lon":"19.529400", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego na zachód na Przełęcz Brona i do schroniska na Markowych Szczawinach oraz na wschód przez Przełęcz Krowiarki i dalej przez Beskid Makowski, zielonego, prowadzącego z Diablaka na zachód przez Mędralową do Huciska, oraz z Diablaka na południe do Kiczorów (Jabłonki). Bezpośrednio do schroniska na Markowych Szczawinach poprzez Skręt Ratownikow prowadzi ze szczytu na północ szlak żółty.Diablak to najwyższy szczyt masywu Babiej Góry. To wysoko położone i całkowicie odkryte miejsce góruje nad okolicznymi pasmami i stanowiąc jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy z pełną dookólną panoramą od dawna przyciąga rzesze turystów. Widoczne są całe Beskidy, Gorce, Tatry, Wielka i Mała Fatra oraz Góry Choczańskie. W roku 1806 dotarł tu arcyksiążę Józef Habsburg co upamiętnia obelisk z inskrypcją.

Dziesięciometrowy kamienny mur wybudowany przez turystów stanowi częściową osłonę przed dokuczliwymi wiatrami i przypomina o złej sławie Babiej Góry. Stosunkowo łatwy do zdobycia w normalnych warunkach pogodowych wierzchołek podatny jest na gwałtowne zmiany pogody – w lecie gwałtowne burze i deszcz ograniczający widoczność oraz mgły, natomiast w zimie zamiecie śnieżne.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

wzorek.śpiwory.oferować", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.529400,49.573096&wp=19.529400,49.573096&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-09 23:06:09", "layerid":["33", "34", "35", "37", "47"], "layername":"Przełęcz Krowiarki - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 19:59:07", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:50:43", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.529400,49.573096] }, "properties": { "markerid":"383", "layers":["33","34","35","37","47"], "requested_layer":["35"], "markername":"Babia Góra – Diablak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.573096", "lon":"19.529400", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego na zachód na Przełęcz Brona i do schroniska na Markowych Szczawinach oraz na wschód przez Przełęcz Krowiarki i dalej przez Beskid Makowski, zielonego, prowadzącego z Diablaka na zachód przez Mędralową do Huciska, oraz z Diablaka na południe do Kiczorów (Jabłonki). Bezpośrednio do schroniska na Markowych Szczawinach poprzez Skręt Ratownikow prowadzi ze szczytu na północ szlak żółty.Diablak to najwyższy szczyt masywu Babiej Góry. To wysoko położone i całkowicie odkryte miejsce góruje nad okolicznymi pasmami i stanowiąc jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy z pełną dookólną panoramą od dawna przyciąga rzesze turystów. Widoczne są całe Beskidy, Gorce, Tatry, Wielka i Mała Fatra oraz Góry Choczańskie. W roku 1806 dotarł tu arcyksiążę Józef Habsburg co upamiętnia obelisk z inskrypcją.

Dziesięciometrowy kamienny mur wybudowany przez turystów stanowi częściową osłonę przed dokuczliwymi wiatrami i przypomina o złej sławie Babiej Góry. Stosunkowo łatwy do zdobycia w normalnych warunkach pogodowych wierzchołek podatny jest na gwałtowne zmiany pogody – w lecie gwałtowne burze i deszcz ograniczający widoczność oraz mgły, natomiast w zimie zamiecie śnieżne.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

wzorek.śpiwory.oferować", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.529400,49.573096&wp=19.529400,49.573096&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-09 23:06:09", "layerid":["33", "34", "35", "37", "47"], "layername":"Zawoja Markowa - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:25:41", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:51:10", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.542413,49.551372] }, "properties": { "markerid":"221", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Las Stańcowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.551372", "lon":"19.542413", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Początek stromego podejścia

Początek bardziej stromego podejścia, kończą się młodniki, przez które czasem prześwituje widok na Kotlinę Orawsko-Nowotarską i zaczyna zwarty Las Stańcowa. Szlak prowadzi grzbietem pomiędzy dolinami Krzywego Potoku i Szumiącego Potoku.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  sardynki.życzenia.wyłącznie", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.542413,49.551372&wp=19.542413,49.551372&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["35", "37"], "layername":"Stańcowa - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:22:40", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:51:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.540568,49.559797] }, "properties": { "markerid":"222", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Krzywy Potok", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.559797", "lon":"19.540568", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Trawers jaru

Szlak trawersując dotąd zbocze jaru Krzywego Potoku zakręca na jego dno i przekracza koryto potoku. Krzywy Potok ma źródło około 80 metrów wyżej, a jego jar wykonuje na stromym zboczu szeroki łuk od południa ku południowemu wschodowi. U podnóży masywu uchodzi do Kiczorki.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  kartka.kluski.przemysł", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.540568,49.559797&wp=19.540568,49.559797&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["35", "37"], "layername":"Stańcowa - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:22:40", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:51:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.542006,49.567153] }, "properties": { "markerid":"223", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Wielkie Pole", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.567153", "lon":"19.542006", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Część dawnej hali pasterskiej

Górna granica lasu. Trawiasty kiedyś upłaz pomiędzy strefą źródliskową Krzywego Potoku i Wyłamanego Potoku to Wielkie Pole, część dawnej hali pasterskiej Wolarnia rozciągającej się na południowych stokach Babiej Góry.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  niesiony.bajkowo.różne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.542006,49.567153&wp=19.542006,49.567153&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["35", "37"], "layername":"Stańcowa - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:22:40", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:51:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.536663,49.571025] }, "properties": { "markerid":"224", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Grób turystów 1935 r.", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.571025", "lon":"19.536663", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Miejsce zimowej tragedii

Miejsce tragedii, jaka zdarzyła się 14 lutego 1935 kiedy czteroosobowa grupa narciarzy w zamieci śnieżnej nie zdołała dotrzeć do schroniska Beskidenverein (Pod Głodną Wodą). Wszyscy zmarli z wychłodzenia.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  tkanina.żywe.serdeczny", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.536663,49.571025&wp=19.536663,49.571025&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["35", "37"], "layername":"Stańcowa - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:22:40", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:51:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.529400,49.573096] }, "properties": { "markerid":"383", "layers":["33","34","35","37","47"], "requested_layer":["35"], "markername":"Babia Góra – Diablak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.573096", "lon":"19.529400", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego na zachód na Przełęcz Brona i do schroniska na Markowych Szczawinach oraz na wschód przez Przełęcz Krowiarki i dalej przez Beskid Makowski, zielonego, prowadzącego z Diablaka na zachód przez Mędralową do Huciska, oraz z Diablaka na południe do Kiczorów (Jabłonki). Bezpośrednio do schroniska na Markowych Szczawinach poprzez Skręt Ratownikow prowadzi ze szczytu na północ szlak żółty.Diablak to najwyższy szczyt masywu Babiej Góry. To wysoko położone i całkowicie odkryte miejsce góruje nad okolicznymi pasmami i stanowiąc jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy z pełną dookólną panoramą od dawna przyciąga rzesze turystów. Widoczne są całe Beskidy, Gorce, Tatry, Wielka i Mała Fatra oraz Góry Choczańskie. W roku 1806 dotarł tu arcyksiążę Józef Habsburg co upamiętnia obelisk z inskrypcją.

Dziesięciometrowy kamienny mur wybudowany przez turystów stanowi częściową osłonę przed dokuczliwymi wiatrami i przypomina o złej sławie Babiej Góry. Stosunkowo łatwy do zdobycia w normalnych warunkach pogodowych wierzchołek podatny jest na gwałtowne zmiany pogody – w lecie gwałtowne burze i deszcz ograniczający widoczność oraz mgły, natomiast w zimie zamiecie śnieżne.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

wzorek.śpiwory.oferować", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.529400,49.573096&wp=19.529400,49.573096&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-09 23:06:09", "layerid":["33", "34", "35", "37", "47"], "layername":"Stańcowa - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:22:40", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:51:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.542467,49.545215] }, "properties": { "markerid":"384", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Stańcowa parking", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.545215", "lon":"19.542467", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Wejście na szlak zielony, prowadzący na Babią Górę i dalej przez Pasmo Jałowieckie do Hucisk. Szlak ten prowadzi również w dół drogami przez Orawę do Jabłonki.Leśniczówka Stańcowa leży na Stańcowej Polanie nad Lipniczanką. Znajdowała się tu kiedyś stacja turystyczna PTTK i dyżurka GOPR. Dojechać tu można drogą asfaltową z Jabłonki przez Lipnicę Wielką, są miejsca parkingowe. Znajduje się tu Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy 'Górska Przystań' prowadzony przez Caritas Archidecezji Poznańskiej.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zyski.potencjał.najmniej", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.542467,49.545215&wp=19.542467,49.545215&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-09 19:45:25", "layerid":["35", "37"], "layername":"Stańcowa - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:22:40", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:51:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.543282,49.561520] }, "properties": { "markerid":"458", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Południowy Płaj", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.561520", "lon":"19.543282", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Schron turystyczny na granicy BgPN

Ścieżka szlaku pnąc się stromo Pańskim Chodnikiem dociera do skrzyżowania z trawersującym zbocze chodnikiem Południowy Płaj. To granica pomiędzy Lasami Państwowymi a Babiogórskim Parkiem Narodowym. Znajduje się tu schron turystyczny i odpowiednia tablica.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  krewna.rysunkowy.boisko", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.543282,49.561520&wp=19.543282,49.561520&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 19:27:43", "layerid":["35", "37"], "layername":"Stańcowa - Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-09-27 20:22:40", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:51:44", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.542413,49.551372] }, "properties": { "markerid":"221", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Las Stańcowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.551372", "lon":"19.542413", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Początek stromego podejścia

Początek bardziej stromego podejścia, kończą się młodniki, przez które czasem prześwituje widok na Kotlinę Orawsko-Nowotarską i zaczyna zwarty Las Stańcowa. Szlak prowadzi grzbietem pomiędzy dolinami Krzywego Potoku i Szumiącego Potoku.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  sardynki.życzenia.wyłącznie", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.542413,49.551372&wp=19.542413,49.551372&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["35", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.540568,49.559797] }, "properties": { "markerid":"222", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Krzywy Potok", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.559797", "lon":"19.540568", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Trawers jaru

Szlak trawersując dotąd zbocze jaru Krzywego Potoku zakręca na jego dno i przekracza koryto potoku. Krzywy Potok ma źródło około 80 metrów wyżej, a jego jar wykonuje na stromym zboczu szeroki łuk od południa ku południowemu wschodowi. U podnóży masywu uchodzi do Kiczorki.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  kartka.kluski.przemysł", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.540568,49.559797&wp=19.540568,49.559797&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["35", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.542006,49.567153] }, "properties": { "markerid":"223", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Wielkie Pole", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.567153", "lon":"19.542006", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Część dawnej hali pasterskiej

Górna granica lasu. Trawiasty kiedyś upłaz pomiędzy strefą źródliskową Krzywego Potoku i Wyłamanego Potoku to Wielkie Pole, część dawnej hali pasterskiej Wolarnia rozciągającej się na południowych stokach Babiej Góry.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  niesiony.bajkowo.różne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.542006,49.567153&wp=19.542006,49.567153&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["35", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.536663,49.571025] }, "properties": { "markerid":"224", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Grób turystów 1935 r.", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.571025", "lon":"19.536663", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Miejsce zimowej tragedii

Miejsce tragedii, jaka zdarzyła się 14 lutego 1935 kiedy czteroosobowa grupa narciarzy w zamieci śnieżnej nie zdołała dotrzeć do schroniska Beskidenverein (Pod Głodną Wodą). Wszyscy zmarli z wychłodzenia.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  tkanina.żywe.serdeczny", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.536663,49.571025&wp=19.536663,49.571025&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:33", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 15:36:33", "layerid":["35", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.529400,49.573096] }, "properties": { "markerid":"383", "layers":["33","34","35","37","47"], "requested_layer":["35"], "markername":"Babia Góra – Diablak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.573096", "lon":"19.529400", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego na zachód na Przełęcz Brona i do schroniska na Markowych Szczawinach oraz na wschód przez Przełęcz Krowiarki i dalej przez Beskid Makowski, zielonego, prowadzącego z Diablaka na zachód przez Mędralową do Huciska, oraz z Diablaka na południe do Kiczorów (Jabłonki). Bezpośrednio do schroniska na Markowych Szczawinach poprzez Skręt Ratownikow prowadzi ze szczytu na północ szlak żółty.Diablak to najwyższy szczyt masywu Babiej Góry. To wysoko położone i całkowicie odkryte miejsce góruje nad okolicznymi pasmami i stanowiąc jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy z pełną dookólną panoramą od dawna przyciąga rzesze turystów. Widoczne są całe Beskidy, Gorce, Tatry, Wielka i Mała Fatra oraz Góry Choczańskie. W roku 1806 dotarł tu arcyksiążę Józef Habsburg co upamiętnia obelisk z inskrypcją.

Dziesięciometrowy kamienny mur wybudowany przez turystów stanowi częściową osłonę przed dokuczliwymi wiatrami i przypomina o złej sławie Babiej Góry. Stosunkowo łatwy do zdobycia w normalnych warunkach pogodowych wierzchołek podatny jest na gwałtowne zmiany pogody – w lecie gwałtowne burze i deszcz ograniczający widoczność oraz mgły, natomiast w zimie zamiecie śnieżne.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

wzorek.śpiwory.oferować", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.529400,49.573096&wp=19.529400,49.573096&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-09 23:06:09", "layerid":["33", "34", "35", "37", "47"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.542467,49.545215] }, "properties": { "markerid":"384", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Stańcowa parking", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.545215", "lon":"19.542467", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Wejście na szlak zielony, prowadzący na Babią Górę i dalej przez Pasmo Jałowieckie do Hucisk. Szlak ten prowadzi również w dół drogami przez Orawę do Jabłonki.Leśniczówka Stańcowa leży na Stańcowej Polanie nad Lipniczanką. Znajdowała się tu kiedyś stacja turystyczna PTTK i dyżurka GOPR. Dojechać tu można drogą asfaltową z Jabłonki przez Lipnicę Wielką, są miejsca parkingowe. Znajduje się tu Ośrodek Charytatywno-Wypoczynkowy 'Górska Przystań' prowadzony przez Caritas Archidecezji Poznańskiej.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zyski.potencjał.najmniej", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.542467,49.545215&wp=19.542467,49.545215&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-09 19:45:25", "layerid":["35", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.543282,49.561520] }, "properties": { "markerid":"458", "layers":["35","37"], "requested_layer":["35"], "markername":"Południowy Płaj", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.561520", "lon":"19.543282", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Schron turystyczny na granicy BgPN

Ścieżka szlaku pnąc się stromo Pańskim Chodnikiem dociera do skrzyżowania z trawersującym zbocze chodnikiem Południowy Płaj. To granica pomiędzy Lasami Państwowymi a Babiogórskim Parkiem Narodowym. Znajduje się tu schron turystyczny i odpowiednia tablica.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  krewna.rysunkowy.boisko", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.543282,49.561520&wp=19.543282,49.561520&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-01 19:27:43", "layerid":["35", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.529400,49.573096] }, "properties": { "markerid":"383", "layers":["33","34","35","37","47"], "requested_layer":["35"], "markername":"Babia Góra – Diablak", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.573096", "lon":"19.529400", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków turystycznych: czerwonego, Głównego Szlaku Beskidzkiego biegnącego na zachód na Przełęcz Brona i do schroniska na Markowych Szczawinach oraz na wschód przez Przełęcz Krowiarki i dalej przez Beskid Makowski, zielonego, prowadzącego z Diablaka na zachód przez Mędralową do Huciska, oraz z Diablaka na południe do Kiczorów (Jabłonki). Bezpośrednio do schroniska na Markowych Szczawinach poprzez Skręt Ratownikow prowadzi ze szczytu na północ szlak żółty.Diablak to najwyższy szczyt masywu Babiej Góry. To wysoko położone i całkowicie odkryte miejsce góruje nad okolicznymi pasmami i stanowiąc jedyny w swoim rodzaju punkt widokowy z pełną dookólną panoramą od dawna przyciąga rzesze turystów. Widoczne są całe Beskidy, Gorce, Tatry, Wielka i Mała Fatra oraz Góry Choczańskie. W roku 1806 dotarł tu arcyksiążę Józef Habsburg co upamiętnia obelisk z inskrypcją.

Dziesięciometrowy kamienny mur wybudowany przez turystów stanowi częściową osłonę przed dokuczliwymi wiatrami i przypomina o złej sławie Babiej Góry. Stosunkowo łatwy do zdobycia w normalnych warunkach pogodowych wierzchołek podatny jest na gwałtowne zmiany pogody – w lecie gwałtowne burze i deszcz ograniczający widoczność oraz mgły, natomiast w zimie zamiecie śnieżne.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  

wzorek.śpiwory.oferować", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.529400,49.573096&wp=19.529400,49.573096&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-01 15:36:34", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-09 23:06:09", "layerid":["33", "34", "35", "37", "47"], "layername":"Zawoja Policzne - Babia Góra, Diablak", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2017-07-09 22:40:26", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-09 23:33:36", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"1", "mlm_filter_details":"" }}]});