jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.228820,49.273878] }, "properties": { "markerid":"495", "layers":["30","37"], "requested_layer":["30"], "markername":"Średnica", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.273878", "lon":"20.228820", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków turystycznych w rejonie Przełęczy Średnica (1023 m n.p.m.) biegnących pomiędzy Tatrami Bielskimi a Magurą Spiską.

Strednica. Z rozdroża prowadzi na południe szlak zielony do Doliny Mąkowej i Zdziaru. Okolica stanowi duży ośrodek turystyczno-narciarski.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  gazety.prestiż.kolejna", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.228820,49.273878&wp=20.228820,49.273878&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:45:59", "layerid":["30", "37"], "layername":"Dolina Mąkowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:57:07", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:39:28", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.236159,49.264456] }, "properties": { "markerid":"496", "layers":["30","37"], "requested_layer":["30"], "markername":"Dolina Mąkowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.264456", "lon":"20.236159", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Monkova Dolina

Skrzyżowanie szlaku zielonego, prowadzącego Doliną Mąkową od wschodu z miejscowości Zdiar i dalej pod Ptasiowskimi Turniami do przystanku autobusowego Strednica, oraz szlaku zielonego prowadzącego Doliną do Regli i Doliną Szeroką na Szeroką Przełęcz Bielską i Przełęcz pod Kopą. nDolina Bielskiego Potoku ze względu na swoją nietypową topografię (jej dolna część biegnie wzdłuż granicy Tatr) wywołuje kontrowersje co tego czy jest doliną walną czy nie. Jej główna oś biegnie na północ spod Płaczliwej Skały Strzystarskim Żlebem. Dolina do Regli, którą w stronę grani prowadzi na południe szlak czerwony. Niewielka polana z wiatą dla turystów przy wylocie Doliny Do Regli nosi nazwę Ptasiowskiej Rówienki.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  biec.pokazowe.komitet", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.236159,49.264456&wp=20.236159,49.264456&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:45:14", "layerid":["30", "37"], "layername":"Dolina Mąkowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:57:07", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:39:28", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.266416,49.269566] }, "properties": { "markerid":"608", "layers":["30","37"], "requested_layer":["30"], "markername":"Zdiar", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.269566", "lon":"20.266416", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Zdiar

Skrzyżowanie szlaków na granicy TANAP: czerwonego, biegnącego z rozdroża na Magurce i na południe w Tatry Wysokie, oraz zielonego, prowadzącego z Rozdroża przy Tablicy w Średnicy, który kończy się w Zdiarze. Zdiar to to najważniejsza miejscowość turystyczna Tatr Bielskich - jedynie 10 kilometrów od Łysej Polany. Jest duża liczba wyciągów a tutejsze trasy narciarstwa biegowego liczą 30 kilometrów.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  butelka.wyginać.waliza", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.266416,49.269566&wp=20.266416,49.269566&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:44:31", "layerid":["30", "37"], "layername":"Dolina Mąkowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 17:57:07", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:39:28", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.228820,49.273878] }, "properties": { "markerid":"495", "layers":["30","37"], "requested_layer":["30"], "markername":"Średnica", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.273878", "lon":"20.228820", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków turystycznych w rejonie Przełęczy Średnica (1023 m n.p.m.) biegnących pomiędzy Tatrami Bielskimi a Magurą Spiską.

Strednica. Z rozdroża prowadzi na południe szlak zielony do Doliny Mąkowej i Zdziaru. Okolica stanowi duży ośrodek turystyczno-narciarski.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  gazety.prestiż.kolejna", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.228820,49.273878&wp=20.228820,49.273878&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:45:59", "layerid":["30", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.236159,49.264456] }, "properties": { "markerid":"496", "layers":["30","37"], "requested_layer":["30"], "markername":"Dolina Mąkowa", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.264456", "lon":"20.236159", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Monkova Dolina

Skrzyżowanie szlaku zielonego, prowadzącego Doliną Mąkową od wschodu z miejscowości Zdiar i dalej pod Ptasiowskimi Turniami do przystanku autobusowego Strednica, oraz szlaku zielonego prowadzącego Doliną do Regli i Doliną Szeroką na Szeroką Przełęcz Bielską i Przełęcz pod Kopą. nDolina Bielskiego Potoku ze względu na swoją nietypową topografię (jej dolna część biegnie wzdłuż granicy Tatr) wywołuje kontrowersje co tego czy jest doliną walną czy nie. Jej główna oś biegnie na północ spod Płaczliwej Skały Strzystarskim Żlebem. Dolina do Regli, którą w stronę grani prowadzi na południe szlak czerwony. Niewielka polana z wiatą dla turystów przy wylocie Doliny Do Regli nosi nazwę Ptasiowskiej Rówienki.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  biec.pokazowe.komitet", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.236159,49.264456&wp=20.236159,49.264456&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:45:14", "layerid":["30", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.266416,49.269566] }, "properties": { "markerid":"608", "layers":["30","37"], "requested_layer":["30"], "markername":"Zdiar", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.269566", "lon":"20.266416", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Zdiar

Skrzyżowanie szlaków na granicy TANAP: czerwonego, biegnącego z rozdroża na Magurce i na południe w Tatry Wysokie, oraz zielonego, prowadzącego z Rozdroża przy Tablicy w Średnicy, który kończy się w Zdiarze. Zdiar to to najważniejsza miejscowość turystyczna Tatr Bielskich - jedynie 10 kilometrów od Łysej Polany. Jest duża liczba wyciągów a tutejsze trasy narciarstwa biegowego liczą 30 kilometrów.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  butelka.wyginać.waliza", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.266416,49.269566&wp=20.266416,49.269566&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:44:31", "layerid":["30", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}]});