jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.077503,49.154190] }, "properties": { "markerid":"543", "layers":["27","37"], "requested_layer":["27"], "markername":"Popradzki Staw – Hotel", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.154190", "lon":"20.077503", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Popradské pleso

Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, prowadzącego od wylotu Doliny Mięguszowieckiej nad Popradzki Staw, czerwonego (Magistrali Tatrzańskiej) prowadzącego ze Szczyrbskiego Jeziora, przez Przełęcz pod Osterwą do Batyżowieckiej Doliny i dalej na wschód, oraz żółtego, prowadzącego z symbolicznego cmentarza ofiar Tatr pod Osterwą nad Popradzki Staw. Skrzyżowanie leży w sąsiedztwie Schroniska nad Popradzkim Stawem, położonym na wysokości 1150 m n.p.m.. Już w 1879 roku powstało tu pierwsze schronisko zbudowane przez Węgierskie Towarzystwo Karpackie. Wielokrotnie niszczone przez pożary i odbudowywane schronisko zastąpił ostatecznie z początkiem lat sześćdziesiątych XX wieku obecny hotel górski, posiadający dzisiaj 155 miejsc noclegowych. Obok znajduje się nowy ale noszący historyczne imię schroniska Beli Majlatha, budynek z restauracją i kilkoma miejscami noclegowymi.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  zlecić.zaznacz.fragmenty", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.077503,49.154190&wp=20.077503,49.154190&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-20 11:05:05", "layerid":["27", "37"], "layername":"Popradzki Staw", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:52:30", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:37:54", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.076618,49.151734] }, "properties": { "markerid":"544", "layers":["27","37"], "requested_layer":["27"], "markername":"Popradzki Staw", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.151734", "lon":"20.076618", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Popradské pleso (1)

Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, prowadzącego od wylotu Doliny Mięguszowieckiej nad Popradzki Staw, oraz łącznikowego zielonego, prowadzącego ze skrzyżowania pod Drygantem. Otoczony lasem Popradzki Staw leży w pięknej scenerii Doliny Mięguszowieckiej u ujścia Doliny Złomistej stromo wznoszącej się ku wschodowi i wysokich skalnych ścian Osterwy, podciętych lodowcem. Wokół jeziora prowadzi ścieżka spacerowa częściowo nieoznakowana.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  pościel.jabłkowy.jezioro", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.076618,49.151734&wp=20.076618,49.151734&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-20 11:04:31", "layerid":["27", "37"], "layername":"Popradzki Staw", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:52:30", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:37:54", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.064124,49.123061] }, "properties": { "markerid":"546", "layers":["27","37"], "requested_layer":["27"], "markername":"Dolina Młynicka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.123061", "lon":"20.064124", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Štrbské pleso (1)

Początek szlaku żółtego prowadzącego jednokierunkowo! od magistrali tatrzańskiej (kolor czerwony) z okolic Szczyrbskiego Jeziora w Dolinę Młynicką na przełęcz Bystry Przechód i wracającego Doliną Furkotną do Magistrali Tatrzańskiej pomiędzy Jamskim Stawem a Szczyrbskim Jeziorem. Otwiera się tutaj perspektywa Doliny Młynickiej pomiędzy lesistym wałem morenowym Dryganta i grzbietem opadającym ze Skrajnego Soliska.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  mgły.znawcy.często", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.064124,49.123061&wp=20.064124,49.123061&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-20 11:03:04", "layerid":["27", "37"], "layername":"Popradzki Staw", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:52:30", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:37:54", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.066998,49.137734] }, "properties": { "markerid":"548", "layers":["27","37"], "requested_layer":["27"], "markername":"Drygant", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.137734", "lon":"20.066998", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Trigan

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego, prowadzącego ze Szczyrbskiego Jeziora nad Popradzkie Jezioro (Magistrala Tatrzańska) grzbietem ponad Doliną Mięguszowiecką oraz zaczynającego się tu szlaku zielonego, biegnącego również nad Popradzkie Jezioro – ale dnem doliny.nDrygant to wysoki i długi wał morenowy, usypany kiedyś przez lodowce dolin: Młynickiej i Mięguszowskiej. Pokryty lasem, posiada kulminację o wysokości 1481 m n.p.m. nieco na południe od skrzyżowania.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  awans.myślnik.kamyczki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.066998,49.137734&wp=20.066998,49.137734&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-20 11:03:55", "layerid":["27", "37"], "layername":"Popradzki Staw", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:52:30", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-07-03 17:37:54", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.077503,49.154190] }, "properties": { "markerid":"543", "layers":["27","37"], "requested_layer":["27"], "markername":"Popradzki Staw – Hotel", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.154190", "lon":"20.077503", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Popradské pleso

Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, prowadzącego od wylotu Doliny Mięguszowieckiej nad Popradzki Staw, czerwonego (Magistrali Tatrzańskiej) prowadzącego ze Szczyrbskiego Jeziora, przez Przełęcz pod Osterwą do Batyżowieckiej Doliny i dalej na wschód, oraz żółtego, prowadzącego z symbolicznego cmentarza ofiar Tatr pod Osterwą nad Popradzki Staw. Skrzyżowanie leży w sąsiedztwie Schroniska nad Popradzkim Stawem, położonym na wysokości 1150 m n.p.m.. Już w 1879 roku powstało tu pierwsze schronisko zbudowane przez Węgierskie Towarzystwo Karpackie. Wielokrotnie niszczone przez pożary i odbudowywane schronisko zastąpił ostatecznie z początkiem lat sześćdziesiątych XX wieku obecny hotel górski, posiadający dzisiaj 155 miejsc noclegowych. Obok znajduje się nowy ale noszący historyczne imię schroniska Beli Majlatha, budynek z restauracją i kilkoma miejscami noclegowymi.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  zlecić.zaznacz.fragmenty", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.077503,49.154190&wp=20.077503,49.154190&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-20 11:05:05", "layerid":["27", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.076618,49.151734] }, "properties": { "markerid":"544", "layers":["27","37"], "requested_layer":["27"], "markername":"Popradzki Staw", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.151734", "lon":"20.076618", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Popradské pleso (1)

Skrzyżowanie szlaków: niebieskiego, prowadzącego od wylotu Doliny Mięguszowieckiej nad Popradzki Staw, oraz łącznikowego zielonego, prowadzącego ze skrzyżowania pod Drygantem. Otoczony lasem Popradzki Staw leży w pięknej scenerii Doliny Mięguszowieckiej u ujścia Doliny Złomistej stromo wznoszącej się ku wschodowi i wysokich skalnych ścian Osterwy, podciętych lodowcem. Wokół jeziora prowadzi ścieżka spacerowa częściowo nieoznakowana.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  pościel.jabłkowy.jezioro", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.076618,49.151734&wp=20.076618,49.151734&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-20 11:04:31", "layerid":["27", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.064124,49.123061] }, "properties": { "markerid":"546", "layers":["27","37"], "requested_layer":["27"], "markername":"Dolina Młynicka", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.123061", "lon":"20.064124", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Štrbské pleso (1)

Początek szlaku żółtego prowadzącego jednokierunkowo! od magistrali tatrzańskiej (kolor czerwony) z okolic Szczyrbskiego Jeziora w Dolinę Młynicką na przełęcz Bystry Przechód i wracającego Doliną Furkotną do Magistrali Tatrzańskiej pomiędzy Jamskim Stawem a Szczyrbskim Jeziorem. Otwiera się tutaj perspektywa Doliny Młynickiej pomiędzy lesistym wałem morenowym Dryganta i grzbietem opadającym ze Skrajnego Soliska.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  mgły.znawcy.często", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.064124,49.123061&wp=20.064124,49.123061&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-20 11:03:04", "layerid":["27", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.066998,49.137734] }, "properties": { "markerid":"548", "layers":["27","37"], "requested_layer":["27"], "markername":"Drygant", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.137734", "lon":"20.066998", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Trigan

Skrzyżowanie szlaków: czerwonego, prowadzącego ze Szczyrbskiego Jeziora nad Popradzkie Jezioro (Magistrala Tatrzańska) grzbietem ponad Doliną Mięguszowiecką oraz zaczynającego się tu szlaku zielonego, biegnącego również nad Popradzkie Jezioro – ale dnem doliny.nDrygant to wysoki i długi wał morenowy, usypany kiedyś przez lodowce dolin: Młynickiej i Mięguszowskiej. Pokryty lasem, posiada kulminację o wysokości 1481 m n.p.m. nieco na południe od skrzyżowania.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  awans.myślnik.kamyczki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.066998,49.137734&wp=20.066998,49.137734&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-20 11:03:55", "layerid":["27", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}]});