jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.141500,49.265359] }, "properties": { "markerid":"497", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Jaworzyna Spiska", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.265359", "lon":"20.141500", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Tatranská Javorina

Początek szlaku niebieskiego doliną Jaworową na Przełęcz Pod Kopą i dalej do doliny Kieżmarskiej Białej Wody.nDolina Jaworowa to duża, mocno rozgałęziona dolina walna leżąca w po północnej stronie Tatr Wysokich. Wylot siedmiokilometrowej doliny znajduje się w sąsiedztwie wsi Jaworzyna Spiska, na wysokości około 1000 m n.p.m., jej oś skierowana jest na południe, podobnie jak oś sąsiedniej Doliny Białej Wody. Regularny żłob lodowcowy o długości blisko siedmiu kilometrów porośnięty lasami zwieńczony jest systemem kamienistych karów zamkniętych stromą granią Jaworowego Muru.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  legitymacja.autorka.wydawca", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.141500,49.265359&wp=20.141500,49.265359&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:50:42", "layerid":["25", "37"], "layername":"Dolina Jaworowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:07:39", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:45", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.155214,49.250465] }, "properties": { "markerid":"498", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Pod Muraniem", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.250465", "lon":"20.155214", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Pod Muráňom

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego od Jaworzyny Spiskiej Doliną Jaworową na Lodową Przełęcz w Tatrach Wysokich oraz niebieskiego, prowadzącego przez Dolinę Zadnich Koperszadów na Przełęcz pod Kopą w Tatrach Bielskich. Z miejsca przy skrzyżowaniu szlaków dobry widok na Jagnięcy Szczyt, Kołowy Szczyt, Lodowy Szczyt i bliższy Murań.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  marchewka.pomosty.posłodzić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.155214,49.250465&wp=20.155214,49.250465&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:57:03", "layerid":["25", "37"], "layername":"Dolina Jaworowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:07:39", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:45", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.141316,49.263495] }, "properties": { "markerid":"1013", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Dwór Myśliwski ", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.263495", "lon":"20.141316", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Zbudowany przez księcia Hohenlohe

Dwór Myśliwski księcia Hohenlohe na skraju Polany Kubalowej zbudowany został w roku 1884. Podczas krótkiego okresu przynależności tej części Spisza do przedwojennej Polski w dworku tym gościł w roku 1938 prezydent Ignacy Mościcki.

Obecnie budynek należy do słowackich Lasów Państwowych.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  jasne.zawodowe.siadam", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.141316,49.263495&wp=20.141316,49.263495&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:52:42", "layerid":["25", "37"], "layername":"Dolina Jaworowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:07:39", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:45", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.140550,49.262583] }, "properties": { "markerid":"1014", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Kubalowa Polana", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.262583", "lon":"20.140550", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"U stóp Kubalowej Czuby

Kubalova Polana leży na południowo-zachodnim skraju Jaworzyny Spiskiej u stóp Kubalowej Czuby (1290 m n.p.m) stanowiącej kulminację reglowego grzbietu Karczmarskiego Wierchu (1438 m n.p.m) nad Doliną Szeroką.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wzięła.leśne.twarożek", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.140550,49.262583&wp=20.140550,49.262583&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:51:54", "layerid":["25", "37"], "layername":"Dolina Jaworowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:07:39", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:45", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.141767,49.259883] }, "properties": { "markerid":"1015", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Szeroka Dolina", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.259883", "lon":"20.141767", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Odgałęzienie Doliny Jaworowej

Poprzez plac składnicy drewna otwiera się wzdłuż bocznej drogi perspektywa Doliny Szerokiej ze zwieńczeniem reglowym Karczmarskiego Wierchu (1438 m n.p.m.). Dolina Szeroka stanowi największe z odgałęzień Doliny Jaworowej, jej górna część, Dolina Świstowa, wcina się w masyw Szerokiej Jaworzyńskiej 2210. nWiększa część Doliny Szerokiej przecina utwory mezozoiczne z wapieniami i dolomitami, w których występują obficie zjawiska krasowe. Masyw Szerokiej Jaworzyńskiej tworzą natomiast skały krystaliczne. nDolina znajduje się na terenie ścisłego rezerwatu przyrody Bielovodská dolina i jest całkowicie niedostępna dla turystów.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  dziki.legitymacja.łyżeczki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.141767,49.259883&wp=20.141767,49.259883&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:54:12", "layerid":["25", "37"], "layername":"Dolina Jaworowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:07:39", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:45", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.147667,49.256467] }, "properties": { "markerid":"1016", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Jaworowy Potok", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.256467", "lon":"20.147667", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Spod Lodowej Przełęczy

Jaworowy Potok płynący dnem Doliny Jaworowej bierze swój początek pod Lodową Przełęczą wypływając z Żabiego Stawu Jaworowego. Po opuszczeniu Tatr płynie przez Jaworzynę Spiską i Podspady, gdzie skręca na północny zachód by ostatecznie połączyć się z Białką jako jej główny dopływ.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  metalowe.kariera.chłód", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.147667,49.256467&wp=20.147667,49.256467&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:54:55", "layerid":["25", "37"], "layername":"Dolina Jaworowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:07:39", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:45", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.149967,49.255067] }, "properties": { "markerid":"1017", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Mały Murań", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.255067", "lon":"20.149967", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skalisty wierzchołek w grani głównej Tatr Bielskich

Mały Murań (1356 m n.p.m.) to pierwszy od zachodu skalisty wierzchołek w grani głównej Tatr Bielskich. Jego kulminacja stanowi zakończenie sięgającego w kierunku północno-zachodnim grzbietu Murania z obniżeniem Murańskiej Przełęczy. Grzbiet dobrze widoczny z wielu miejsc na szlaku.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  baśniowy.typy.pisarz", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.149967,49.255067&wp=20.149967,49.255067&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:56:29", "layerid":["25", "37"], "layername":"Dolina Jaworowa", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 16:07:39", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:08:45", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.141500,49.265359] }, "properties": { "markerid":"497", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Jaworzyna Spiska", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.265359", "lon":"20.141500", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Tatranská Javorina

Początek szlaku niebieskiego doliną Jaworową na Przełęcz Pod Kopą i dalej do doliny Kieżmarskiej Białej Wody.nDolina Jaworowa to duża, mocno rozgałęziona dolina walna leżąca w po północnej stronie Tatr Wysokich. Wylot siedmiokilometrowej doliny znajduje się w sąsiedztwie wsi Jaworzyna Spiska, na wysokości około 1000 m n.p.m., jej oś skierowana jest na południe, podobnie jak oś sąsiedniej Doliny Białej Wody. Regularny żłob lodowcowy o długości blisko siedmiu kilometrów porośnięty lasami zwieńczony jest systemem kamienistych karów zamkniętych stromą granią Jaworowego Muru.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  legitymacja.autorka.wydawca", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.141500,49.265359&wp=20.141500,49.265359&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:50:42", "layerid":["25", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.155214,49.250465] }, "properties": { "markerid":"498", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Pod Muraniem", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.250465", "lon":"20.155214", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Pod Muráňom

Skrzyżowanie szlaków: zielonego, prowadzącego od Jaworzyny Spiskiej Doliną Jaworową na Lodową Przełęcz w Tatrach Wysokich oraz niebieskiego, prowadzącego przez Dolinę Zadnich Koperszadów na Przełęcz pod Kopą w Tatrach Bielskich. Z miejsca przy skrzyżowaniu szlaków dobry widok na Jagnięcy Szczyt, Kołowy Szczyt, Lodowy Szczyt i bliższy Murań.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  marchewka.pomosty.posłodzić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.155214,49.250465&wp=20.155214,49.250465&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:50", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:57:03", "layerid":["25", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.141316,49.263495] }, "properties": { "markerid":"1013", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Dwór Myśliwski ", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.263495", "lon":"20.141316", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Zbudowany przez księcia Hohenlohe

Dwór Myśliwski księcia Hohenlohe na skraju Polany Kubalowej zbudowany został w roku 1884. Podczas krótkiego okresu przynależności tej części Spisza do przedwojennej Polski w dworku tym gościł w roku 1938 prezydent Ignacy Mościcki.

Obecnie budynek należy do słowackich Lasów Państwowych.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  jasne.zawodowe.siadam", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.141316,49.263495&wp=20.141316,49.263495&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:52:42", "layerid":["25", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.140550,49.262583] }, "properties": { "markerid":"1014", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Kubalowa Polana", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.262583", "lon":"20.140550", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"U stóp Kubalowej Czuby

Kubalova Polana leży na południowo-zachodnim skraju Jaworzyny Spiskiej u stóp Kubalowej Czuby (1290 m n.p.m) stanowiącej kulminację reglowego grzbietu Karczmarskiego Wierchu (1438 m n.p.m) nad Doliną Szeroką.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wzięła.leśne.twarożek", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.140550,49.262583&wp=20.140550,49.262583&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:51:54", "layerid":["25", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.141767,49.259883] }, "properties": { "markerid":"1015", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Szeroka Dolina", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.259883", "lon":"20.141767", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Odgałęzienie Doliny Jaworowej

Poprzez plac składnicy drewna otwiera się wzdłuż bocznej drogi perspektywa Doliny Szerokiej ze zwieńczeniem reglowym Karczmarskiego Wierchu (1438 m n.p.m.). Dolina Szeroka stanowi największe z odgałęzień Doliny Jaworowej, jej górna część, Dolina Świstowa, wcina się w masyw Szerokiej Jaworzyńskiej 2210. nWiększa część Doliny Szerokiej przecina utwory mezozoiczne z wapieniami i dolomitami, w których występują obficie zjawiska krasowe. Masyw Szerokiej Jaworzyńskiej tworzą natomiast skały krystaliczne. nDolina znajduje się na terenie ścisłego rezerwatu przyrody Bielovodská dolina i jest całkowicie niedostępna dla turystów.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  dziki.legitymacja.łyżeczki", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.141767,49.259883&wp=20.141767,49.259883&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:54:12", "layerid":["25", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.147667,49.256467] }, "properties": { "markerid":"1016", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Jaworowy Potok", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.256467", "lon":"20.147667", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Spod Lodowej Przełęczy

Jaworowy Potok płynący dnem Doliny Jaworowej bierze swój początek pod Lodową Przełęczą wypływając z Żabiego Stawu Jaworowego. Po opuszczeniu Tatr płynie przez Jaworzynę Spiską i Podspady, gdzie skręca na północny zachód by ostatecznie połączyć się z Białką jako jej główny dopływ.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  metalowe.kariera.chłód", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.147667,49.256467&wp=20.147667,49.256467&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:54:55", "layerid":["25", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[20.149967,49.255067] }, "properties": { "markerid":"1017", "layers":["25","37"], "requested_layer":["25"], "markername":"Mały Murań", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.255067", "lon":"20.149967", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skalisty wierzchołek w grani głównej Tatr Bielskich

Mały Murań (1356 m n.p.m.) to pierwszy od zachodu skalisty wierzchołek w grani głównej Tatr Bielskich. Jego kulminacja stanowi zakończenie sięgającego w kierunku północno-zachodnim grzbietu Murania z obniżeniem Murańskiej Przełęczy. Grzbiet dobrze widoczny z wielu miejsc na szlaku.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  baśniowy.typy.pisarz", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=20.149967,49.255067&wp=20.149967,49.255067&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-19 19:15:51", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-10-19 19:56:29", "layerid":["25", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}]});