jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.938535,49.278685] }, "properties": { "markerid":"1369", "layers":["14","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina Strążyska TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.278685", "lon":"19.938535", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami i czerwonego prowadzącego doliną Strążyską w kierunku Giewontu.

Dolina Strążyska to dolina wierchowa rozcinająca wzdłuż strefy uskokowej wzniesienia reglowe pomiędzy Grzybowcem a Sarnią Skałą i sięgającą kotłami źródłowymi północnych stromych zboczy Giewontu. Poniżej górnego odcinka rozszerza się na kotlinkę Strążyskiej Polany, do której uchodzą Dolina Grzybowiecka i Koński Żleb. W niższym, mocno wciętym odcinku erozja krasowa wypreparowała z murów skalnych w bocznych żlebach fantastyczna formy iglic nazywanych chłopkami lub kominami. Łatwo dostępna z Zakopanego dolina jest od dawna częstym celem wycieczek, prowadzi tędy również droga na Giewont.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zdobyć.kompletna.roczne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.938535,49.278685&wp=19.938535,49.278685&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-04 09:17:31", "layerid":["14", "21", "37"], "layername":"Dolina Strążyska", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-04 20:43:51", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 08:41:55", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.943763,49.278847] }, "properties": { "markerid":"1364", "layers":["15","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina ku Dziurze TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.278847", "lon":"19.943763", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami oraz niebieskiego prowadzącego do jaskini Dziura znajdującej się na końcu udostępnionej części doliny.

Dolina ku Dziurze to pokryta w całości lasem, krótka (1,6 km) dolinka reglowa przecinająca głębokim wąwozem północne zbocza Sarniej Skały. W części środkowej, na wyciętej w wapieniach terasie 50 metrów ponad dnem doliny znajduje się otwór jaskini Dziura. Jest to najłatwiej osiągalna z Zakopanego jaskinia tatrzańska.

what3wordsmap_symbol_red_21x21 

sakiewka.ławki.kojoty", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.943763,49.278847&wp=19.943763,49.278847&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-03 20:58:56", "layerid":["15", "21", "37"], "layername":"Dolina ku Dziurze", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-04 20:51:09", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 08:46:57", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.957153,49.277893] }, "properties": { "markerid":"1363", "layers":["16","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina Białego TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.277893", "lon":"19.957153", "icon":"forest2.png", "zoom":"13", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami oraz żółtego prowadzącego Doliną Białego.

Dolina Białego, najpiękniejsza i jednocześnie położona najbliżej Zakopanego dolina reglowa, jest najczęściej celem pierwszych spacerów w Tatrach. Malowniczy charakter nadają dolinie strome zbocza regli, częste bramy i iglice skalne i wyrzeźbione w wapieniach koryto potoku Białego o wyjątkowo dużym spadku, z kaskadami i baniorami. Roślinność doliny osłoniętej od południa masywem Giewontu ma charakter wysokogórski, są tu na przykład stanowiska kosodrzewiny..

what3wordsmap_symbol_red_21x21  kieszonka.troskliwe.zlepić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.957153,49.277893&wp=19.957153,49.277893&zoom=13&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-03 15:31:47", "layerid":["16", "21", "37"], "layername":"Dolina Białego", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 08:47:52", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.963881,49.281097] }, "properties": { "markerid":"1286", "layers":["21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"Wielka Krokiew", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.281097", "lon":"19.963881", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Największa skocznia narciarska w Polsce.
Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza otwarta 22 marca 1925 roku. Punkt konstrukcyjny znajduje się na 120 metrze. Od 1990 roku gości zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dzięki powierzchni z igelitu może być wykorzystywana także w sezonie letnim.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  kursowy.południk.ufny", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.963881,49.281097&wp=19.963881,49.281097&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-15 18:20:45", "layerid":["21", "37"], "layername":"Droga pod Reglami", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 11:43:42", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:07:15", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.951597,49.278758] }, "properties": { "markerid":"1287", "layers":["21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"Dolina Spadowca", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.278758", "lon":"19.951597", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"U podnóża Łysanek.

Na tym odcinku Droga pod Reglami przebiega u podnóża Łysanek, niemal całkowicie zalesionego szczytu reglowego wznoszącego się na wysokość 1445 m. Obecnie masyw ten włączony został w obszar ochrony ścisłej Regle Zakopiańskie.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  częściowe.wesołe.pośpiech", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.951597,49.278758&wp=19.951597,49.278758&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"1", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-15 18:22:01", "layerid":["21", "37"], "layername":"Droga pod Reglami", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 11:43:42", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:07:15", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.957153,49.277893] }, "properties": { "markerid":"1363", "layers":["16","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina Białego TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.277893", "lon":"19.957153", "icon":"forest2.png", "zoom":"13", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami oraz żółtego prowadzącego Doliną Białego.

Dolina Białego, najpiękniejsza i jednocześnie położona najbliżej Zakopanego dolina reglowa, jest najczęściej celem pierwszych spacerów w Tatrach. Malowniczy charakter nadają dolinie strome zbocza regli, częste bramy i iglice skalne i wyrzeźbione w wapieniach koryto potoku Białego o wyjątkowo dużym spadku, z kaskadami i baniorami. Roślinność doliny osłoniętej od południa masywem Giewontu ma charakter wysokogórski, są tu na przykład stanowiska kosodrzewiny..

what3wordsmap_symbol_red_21x21  kieszonka.troskliwe.zlepić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.957153,49.277893&wp=19.957153,49.277893&zoom=13&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-03 15:31:47", "layerid":["16", "21", "37"], "layername":"Droga pod Reglami", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 11:43:42", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:07:15", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.943763,49.278847] }, "properties": { "markerid":"1364", "layers":["15","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina ku Dziurze TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.278847", "lon":"19.943763", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami oraz niebieskiego prowadzącego do jaskini Dziura znajdującej się na końcu udostępnionej części doliny.

Dolina ku Dziurze to pokryta w całości lasem, krótka (1,6 km) dolinka reglowa przecinająca głębokim wąwozem północne zbocza Sarniej Skały. W części środkowej, na wyciętej w wapieniach terasie 50 metrów ponad dnem doliny znajduje się otwór jaskini Dziura. Jest to najłatwiej osiągalna z Zakopanego jaskinia tatrzańska.

what3wordsmap_symbol_red_21x21 

sakiewka.ławki.kojoty", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.943763,49.278847&wp=19.943763,49.278847&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-03 20:58:56", "layerid":["15", "21", "37"], "layername":"Droga pod Reglami", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 11:43:42", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:07:15", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.938535,49.278685] }, "properties": { "markerid":"1369", "layers":["14","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina Strążyska TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.278685", "lon":"19.938535", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami i czerwonego prowadzącego doliną Strążyską w kierunku Giewontu.

Dolina Strążyska to dolina wierchowa rozcinająca wzdłuż strefy uskokowej wzniesienia reglowe pomiędzy Grzybowcem a Sarnią Skałą i sięgającą kotłami źródłowymi północnych stromych zboczy Giewontu. Poniżej górnego odcinka rozszerza się na kotlinkę Strążyskiej Polany, do której uchodzą Dolina Grzybowiecka i Koński Żleb. W niższym, mocno wciętym odcinku erozja krasowa wypreparowała z murów skalnych w bocznych żlebach fantastyczna formy iglic nazywanych chłopkami lub kominami. Łatwo dostępna z Zakopanego dolina jest od dawna częstym celem wycieczek, prowadzi tędy również droga na Giewont.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zdobyć.kompletna.roczne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.938535,49.278685&wp=19.938535,49.278685&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-04 09:17:31", "layerid":["14", "21", "37"], "layername":"Droga pod Reglami", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 11:43:42", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:07:15", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.978466,49.280880] }, "properties": { "markerid":"1451", "layers":["21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"Murowanica", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.280880", "lon":"19.978466", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"zakopane", "text":"Początek Drogi pod Reglami, szlak czarny

Droga pod Reglami to popularny szlak spacerowy prowadzący północnym skrajem Tatr Zachodnich, wzdłuż granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  promocyjna.fasolki.powszechna", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.978466,49.280880&wp=19.978466,49.280880&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"640", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-24 12:40:20", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-15 18:18:43", "layerid":["21", "37"], "layername":"Droga pod Reglami", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 11:43:42", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:07:15", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.973316,49.279649] }, "properties": { "markerid":"1452", "layers":["21"], "requested_layer":["21"], "markername":"Dolina pod Capkami", "basemap":"osm_mapnik", "lat":"49.279649", "lon":"19.973316", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"W całości zalesiona, niedostępna dla turystów, porośnięta rzadkimi gatunkami sosny - sosny drzewokosej, stanowiącej połączenie sosny zwyczajnej z kosodrzewiną.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  czujnie.studniówka.sterowany", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.973316,49.279649&wp=19.973316,49.279649&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"1", "mapwidth":"640", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-24 13:57:48", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-15 18:19:49", "layerid":["21"], "layername":"Droga pod Reglami", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-01-05 11:43:42", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 09:07:15", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.963881,49.281097] }, "properties": { "markerid":"1286", "layers":["21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"Wielka Krokiew", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.281097", "lon":"19.963881", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Największa skocznia narciarska w Polsce.
Wielka Krokiew im. Stanisława Marusarza otwarta 22 marca 1925 roku. Punkt konstrukcyjny znajduje się na 120 metrze. Od 1990 roku gości zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dzięki powierzchni z igelitu może być wykorzystywana także w sezonie letnim.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  kursowy.południk.ufny", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.963881,49.281097&wp=19.963881,49.281097&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-15 18:20:45", "layerid":["21", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.951597,49.278758] }, "properties": { "markerid":"1287", "layers":["21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"Dolina Spadowca", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.278758", "lon":"19.951597", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"U podnóża Łysanek.

Na tym odcinku Droga pod Reglami przebiega u podnóża Łysanek, niemal całkowicie zalesionego szczytu reglowego wznoszącego się na wysokość 1445 m. Obecnie masyw ten włączony został w obszar ochrony ścisłej Regle Zakopiańskie.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  częściowe.wesołe.pośpiech", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.951597,49.278758&wp=19.951597,49.278758&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"1", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-15 18:22:01", "layerid":["21", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.957153,49.277893] }, "properties": { "markerid":"1363", "layers":["16","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina Białego TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.277893", "lon":"19.957153", "icon":"forest2.png", "zoom":"13", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami oraz żółtego prowadzącego Doliną Białego.

Dolina Białego, najpiękniejsza i jednocześnie położona najbliżej Zakopanego dolina reglowa, jest najczęściej celem pierwszych spacerów w Tatrach. Malowniczy charakter nadają dolinie strome zbocza regli, częste bramy i iglice skalne i wyrzeźbione w wapieniach koryto potoku Białego o wyjątkowo dużym spadku, z kaskadami i baniorami. Roślinność doliny osłoniętej od południa masywem Giewontu ma charakter wysokogórski, są tu na przykład stanowiska kosodrzewiny..

what3wordsmap_symbol_red_21x21  kieszonka.troskliwe.zlepić", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.957153,49.277893&wp=19.957153,49.277893&zoom=13&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-03 15:31:47", "layerid":["16", "21", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.943763,49.278847] }, "properties": { "markerid":"1364", "layers":["15","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina ku Dziurze TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.278847", "lon":"19.943763", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami oraz niebieskiego prowadzącego do jaskini Dziura znajdującej się na końcu udostępnionej części doliny.

Dolina ku Dziurze to pokryta w całości lasem, krótka (1,6 km) dolinka reglowa przecinająca głębokim wąwozem północne zbocza Sarniej Skały. W części środkowej, na wyciętej w wapieniach terasie 50 metrów ponad dnem doliny znajduje się otwór jaskini Dziura. Jest to najłatwiej osiągalna z Zakopanego jaskinia tatrzańska.

what3wordsmap_symbol_red_21x21 

sakiewka.ławki.kojoty", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.943763,49.278847&wp=19.943763,49.278847&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-03 20:58:56", "layerid":["15", "21", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.938535,49.278685] }, "properties": { "markerid":"1369", "layers":["14","21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"1. Dolina Strążyska TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.278685", "lon":"19.938535", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"

Skrzyżowanie szlaków: czarnego wiodącego Drogą pod Reglami i czerwonego prowadzącego doliną Strążyską w kierunku Giewontu.

Dolina Strążyska to dolina wierchowa rozcinająca wzdłuż strefy uskokowej wzniesienia reglowe pomiędzy Grzybowcem a Sarnią Skałą i sięgającą kotłami źródłowymi północnych stromych zboczy Giewontu. Poniżej górnego odcinka rozszerza się na kotlinkę Strążyskiej Polany, do której uchodzą Dolina Grzybowiecka i Koński Żleb. W niższym, mocno wciętym odcinku erozja krasowa wypreparowała z murów skalnych w bocznych żlebach fantastyczna formy iglic nazywanych chłopkami lub kominami. Łatwo dostępna z Zakopanego dolina jest od dawna częstym celem wycieczek, prowadzi tędy również droga na Giewont.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  

zdobyć.kompletna.roczne", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.938535,49.278685&wp=19.938535,49.278685&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2017-07-04 09:17:31", "layerid":["14", "21", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.978466,49.280880] }, "properties": { "markerid":"1451", "layers":["21","37"], "requested_layer":["21"], "markername":"Murowanica", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.280880", "lon":"19.978466", "icon":"forest2.png", "zoom":"15", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"zakopane", "text":"Początek Drogi pod Reglami, szlak czarny

Droga pod Reglami to popularny szlak spacerowy prowadzący północnym skrajem Tatr Zachodnich, wzdłuż granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  promocyjna.fasolki.powszechna", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.978466,49.280880&wp=19.978466,49.280880&zoom=15&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"640", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-24 12:40:20", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-15 18:18:43", "layerid":["21", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}]});