jsonp({"type":"FeatureCollection", "features":[ { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.918381,49.276178] }, "properties": { "markerid":"1124", "layers":["13","37"], "requested_layer":["13"], "markername":"Jasiowe Turnie Niżnie", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.276178", "lon":"19.918381", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Grupa fantazyjnych skałek dolomitowych.

Jasiowe Turnie to grupa skałek i turni grzbietu Pośredniego Wierszyka ograniczającego Dolinę za Bramką od zachodu. Skałki położone blisko wylotu Doliny za Bramką stanowiły kiedyś teren wspinaczkowy, obecnie obowiązuje tu zakaz wspinania.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ulepić.przepaść.twórcze", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.918381,49.276178&wp=19.918381,49.276178&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-13 11:38:35", "layerid":["13", "37"], "layername":"Dolina za Bramką", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 08:41:31", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.916275,49.272839] }, "properties": { "markerid":"1125", "layers":["13","37"], "requested_layer":["13"], "markername":"Jasiowe Turnie Wyżnie", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.272839", "lon":"19.916275", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Grupa fantazyjnych skałek dolomitowych.

Jasiowe Turnie to grupa skałek i turni grzbietu Pośredniego Wierszyka ograniczającego Dolinę za Bramką od zachodu. Mocno zwietrzałe warstwy dolomitów utworzyły postrzępioną grań, zwieńczoną fantazyjnymi kształtami kolumn i grzybów nazywanych przez górali Dziadula, Zakonnik, Kohutek.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wyznaczony.odmiany.grzyby", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.916275,49.272839&wp=19.916275,49.272839&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-13 11:39:58", "layerid":["13", "37"], "layername":"Dolina za Bramką", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 08:41:31", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.917105,49.270684] }, "properties": { "markerid":"1370", "layers":["13","37"], "requested_layer":["13"], "markername":"Dolina za Bramką", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.270684", "lon":"19.917105", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Koniec szlaku zielonego przez Dolinę za Bramką.

Kilkadziesiąt lat temu prowadził z tego miejsca do Doliny Strążyskiej znakowany szlak turystyczny - Perć ponad Skałki. Obecnie dolina znajduję się w obszarze ochrony ścisłej i do zwiedzania udostępniona jest jedynie jej dolna część.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  inhalacja.piłować.filary", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.917105,49.270684&wp=19.917105,49.270684&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-30 20:22:53", "layerid":["13", "37"], "layername":"Dolina za Bramką", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 08:41:31", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.920203,49.277678] }, "properties": { "markerid":"1371", "layers":["13","37"], "requested_layer":["13"], "markername":"Dolina za Bramką TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.277678", "lon":"19.920203", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: czarnego, wiodącego Drogą pod Reglami oraz zielonego prowadzącego Doliną za Bramką.

Dnem doliny płynie Potok zza Bramki. Znajdują się w niej także dwie maleńkie jaskinie. Zielony szlak kończy się ślepo u rozwidlenia doliny.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  śliska.posłuchać.nietypowy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.920203,49.277678&wp=19.920203,49.277678&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-30 20:20:49", "layerid":["13", "37"], "layername":"Dolina za Bramką", "layer-createdby":"", "layer-createdon":"0000-00-00 00:00:00", "layer-updatedby":"Ewa", "layer-updatedon":"2019-08-08 08:41:31", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.918381,49.276178] }, "properties": { "markerid":"1124", "layers":["13","37"], "requested_layer":["13"], "markername":"Jasiowe Turnie Niżnie", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.276178", "lon":"19.918381", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Grupa fantazyjnych skałek dolomitowych.

Jasiowe Turnie to grupa skałek i turni grzbietu Pośredniego Wierszyka ograniczającego Dolinę za Bramką od zachodu. Skałki położone blisko wylotu Doliny za Bramką stanowiły kiedyś teren wspinaczkowy, obecnie obowiązuje tu zakaz wspinania.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  ulepić.przepaść.twórcze", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.918381,49.276178&wp=19.918381,49.276178&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-13 11:38:35", "layerid":["13", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.916275,49.272839] }, "properties": { "markerid":"1125", "layers":["13","37"], "requested_layer":["13"], "markername":"Jasiowe Turnie Wyżnie", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.272839", "lon":"19.916275", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Grupa fantazyjnych skałek dolomitowych.

Jasiowe Turnie to grupa skałek i turni grzbietu Pośredniego Wierszyka ograniczającego Dolinę za Bramką od zachodu. Mocno zwietrzałe warstwy dolomitów utworzyły postrzępioną grań, zwieńczoną fantazyjnymi kształtami kolumn i grzybów nazywanych przez górali Dziadula, Zakonnik, Kohutek.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  wyznaczony.odmiany.grzyby", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.916275,49.272839&wp=19.916275,49.272839&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:22", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-13 11:39:58", "layerid":["13", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.917105,49.270684] }, "properties": { "markerid":"1370", "layers":["13","37"], "requested_layer":["13"], "markername":"Dolina za Bramką", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.270684", "lon":"19.917105", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Koniec szlaku zielonego przez Dolinę za Bramką.

Kilkadziesiąt lat temu prowadził z tego miejsca do Doliny Strążyskiej znakowany szlak turystyczny - Perć ponad Skałki. Obecnie dolina znajduję się w obszarze ochrony ścisłej i do zwiedzania udostępniona jest jedynie jej dolna część.
what3wordsmap_symbol_red_21x21  inhalacja.piłować.filary", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.917105,49.270684&wp=19.917105,49.270684&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-30 20:22:53", "layerid":["13", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}, { "type":"Feature", "geometry": { "type":"Point", "coordinates":[19.920203,49.277678] }, "properties": { "markerid":"1371", "layers":["13","37"], "requested_layer":["13"], "markername":"Dolina za Bramką TPN", "basemap":"custom_basemap", "lat":"49.277678", "lon":"19.920203", "icon":"forest2.png", "zoom":"14", "iconUrl":"http://www.zdobadz-tatry.pl/wp-content/uploads/leaflet-maps-marker-icons/forest2.png", "address":"", "text":"Skrzyżowanie szlaków: czarnego, wiodącego Drogą pod Reglami oraz zielonego prowadzącego Doliną za Bramką.

Dnem doliny płynie Potok zza Bramki. Znajdują się w niej także dwie maleńkie jaskinie. Zielony szlak kończy się ślepo u rozwidlenia doliny.

what3wordsmap_symbol_red_21x21  śliska.posłuchać.nietypowy", "dlink":"http://openrouteservice.org/?pos=19.920203,49.277678&wp=19.920203,49.277678&zoom=14&routeWeigh=Fastest&routeOpt=Car&layer=B000FTTTTTTTTTT", "openpopup":"0", "mapwidth":"1280", "mapwidthunit":"px", "mapheight":"480", "marker-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-createdon":"2016-10-20 18:02:23", "marker-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "marker-updatedon":"2016-11-30 20:20:49", "layerid":["13", "37"], "layername":"Mapa Tatr", "layer-createdby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-createdon":"2016-10-20 11:23:02", "layer-updatedby":"ZdobadzTatryWordpress", "layer-updatedon":"2017-01-13 15:23:32", "controlbox":"1", "overlays_custom":"0", "overlays_custom2":"0", "overlays_custom3":"0", "overlays_custom4":"0", "wms":"0", "wms2":"0", "wms3":"0", "wms4":"0", "wms5":"0", "wms6":"0", "wms7":"0", "wms8":"0", "wms9":"0", "wms10":"0", "kml_timestamp":"", "gpx_url":"", "gpx_panel":"0", "mlm_filter":"0", "mlm_filter_details":"" }}]});